Bluegreen
EN

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Som mange av dere kjenner til, trådte Åpenhetsloven i kraft 1. juli 2022. Bluegreen er omfattet av Åpenhetsloven og skal fra og med i år offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene vi har gjort.

Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og etterlevelse av Åpenhetsloven. Redegjørelsen tar for seg hvordan ansvaret er forankret, våre retningslinjer og styringssystemer, våre nøkkelfunn fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

For å utarbeide denne redegjørelsen kommer vi til å kontakte alle våre leverandører for å innhente nødvendig dokumentasjon om deres arbeid for å fremme respekt for grunnleggende  menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette vil skje i løpet av sommeren.

I september vil vår redegjørelse være tilgjengelig her.