Bluegreen
EN

Vi jobber for en bærekraftig fremtid

Vannet dekker 70 prosent av jordas overflate og rommer 95 prosent av leveområdene på planeten vår. Havet gir oss oksygen, mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Men livet i havet er truet. Av klimaendringer, overfiske og forurensning. Av miljøfarlige utslipp. Avfallsstoffer. Lekkasjer.

For å redde havet må vi handle nå. Vi i Bluegreen tar utfordringen! Med vår teknologi og ekspertise skal vi skape morgendagens løsninger – miljøvennlige produkter for, og i, vann.

Vi jobber hovedsakelig langs tre akser når det kommer til bærekraft:

  1. Lukkede oppdrettsanlegg som produserer fisk av høy kvalitet med minimale miljøfotavtrykk. Det gjelder vårt egenutviklede produkt Marine Donut, samt løsninger vi leverer sammen med kunder og samarbeidspartnere. Lukkede oppdrettsanlegg adresserer utfordringene med rømming, lus og overforbruk av medisiner og fôr.

  2. Plast i havet kan være et problem. Men benyttet på infrastruktur i havet, i form av rør, konstruksjoner og oppdrettsanlegg, er materialet udelt positivt. Termoplast reduserer materialforbruket og hindrer lekkasje, i generasjoner. Og når de må avhendes gjenvinnes materialene til nye produkter. Fullstendig tette og korrosjonsfrie rør og rørkonstruksjoner sørger for at den verdifulle ressursen som rent vann er ikke kommer på avveie eller forurenses på veien.

  3. Karbonfangst og lagring (CCS) kan være løsningen som reduserer CO2-utslippene uten samtidig å redusere vår verdiskapning. CCS blir av mange pekt på som en forutsetning for å nå toradersmålet. Vi samarbeider med ledende aktører med revolusjonerende teknologier for ikke bare å fange CO2'en men omdanne den til added value products - såkalt CCU: Carbon Capture and Utilisation. Sammen med disse utvikler vi termoplast konstruksjoner og infrastruktur som gjør teknologien mulig i praksis. Bluegreen har videre inngått flere viktige samarbeidsavtaler for anvendelse og implementering av CCUS i den viktige industriregionen Grenland. I Canada deltar vi i det spennende prosjektet "CO2 Footprint in Aquaculture".

Bærekraftmål

Mål 14 - Livet under vann

Vi bruker vår teknologi og ekspertise til å utvikle nye, lukkede oppdrettsanlegg, og samarbeider med kunder for at deres løsninger skal bli mer bærekraftige. På den måten bidrar vi til å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

Vi jobber med bærekraftig infrastruktur, tette og korrosjonsfrie kummer, rør og konstruksjoner. Disse sikrer at rent vann kommer trygt frem uten å infiltreres, og at avløpsvannet ledes dit det skal uten å lekke ut i naturen.

Mål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi anvender gjenvinnbare materialer og skaper effektive og miljøvennlige løsninger. Vårt fokusområde er "skvalpesonen" – der land møter vann. Der har man ofte har et korrosjonsproblematikk som stiller spesielt strenge krav til materialer og konstruksjoner. Våre løsninger er godt egnet for infrastruktur knyttet til CCU og CCS.

Relatert innhold