Bluegreen
EN
 

Marine Donut

Marine Donut er et kostnadseffektivt flytende lukket oppdrettsanlegg som gir premium fisk med minimal miljøpåvirkning. Den åpner for helt nye og lønnsomme produksjonsstrategier.

Reserver din plass i køen

Vi opplever stor interesse for Marine Donut! Reserver din plass i køen ved hjelp av vår konfigurator. Prøv den i dag!

Marine Donut løser mange av havbruksnæringens utfordringer og er også økonomisk bærekraftig.

God fiskevelferd og produktkvalitet

Marine Donut er et strømningsanlegg som mosjonerer fisken, der strømmen kan justeres etter oppdretters ønske. Dette gjenskaper miljøet som laksen opplever i elvene. Dimensjonene og geometrien er utformet slik laksen liker best og med riktig trykk når det gjelder dybde. Utformingen gir god fisketetthet i hele anlegget - ikke bare den øvre delen. Mosjonen gir også svært god kvalitet på fiskkjøttet.

Ingen rømming og lakselus

Den tette barrieren mellom fisken og sjøen har flere fordeler. Den gjør det umulig for fisken å rømme, og man løser dermed den negative påvirkningen på villfisk som lakseoppdrett har mange steder. Marine Donut er utstyrt med vanninntak fra dybder under lusebeltet. Det gjør at man unngår lakselus på fisken. Til glede for både fisk og økonomien.

Samler opp fôrrester og slam

Marine Donut har teknologi som samler opp fôrrester og fiskeslam, slik at disse kan håndteres på forsvarlig og bærekraftig måte, i stedet for å slippes rett ut i fjorden.

God lønnsomhet for fiskeoppdretteren

Marine Donut er spekket med teknologi og sensorikk som gir oppdretteren full kontroll på alle parametre som vannkvalitet, oksygen og strømning. Det sikrer optimale forhold for oppdrettsfisken, til enhver tid, i hele anlegget. Lavere fiskedødelighet, raskere vekst, bedre fôrfaktor og minimale kostnader til medisiner gir god økonomi for fiskeoppdretteren.

Følg prosjektet: Den første Marine Donut er levert til SalMar.

Idéelt til produksjon av post-smolt

Flytende lukket oppdrettsanlegg kan benyttes i hele livsløpet til fisken - fra post-smolt til matfisk. Den beste økonomien får man ved å benytte anlegget til post-smolt, fra 200 gram til 1,1 kg. Marine Donut-anlegget er godkjent for 1100 MBT, noe som gir kapasitet til 1 million post-smolt fisk.

Når post-smolten når 1,1 kg overføres den til tradisjonelle merder eller offshore-anlegg.

Fordelen ved å benytte flytende lukket oppdrettsanlegg til post-smolt er at tiden som fisken er i åpne sjøanlegg reduseres. Fisken blir dermed mindre eksponert for sykdommer, lakselus og andre farer i sjøen. Dette gir bedre fiskevelferd og lusekontroll.

SalMar har kjøpt Marine Donut

Den første fullskala Marine Donut ble levert til SalMar i 2023. Les om prosjektet her.

Slik virker det:

Marine Donut består av en lukket oppdrettsenhet som er formet som en donut (torus). Hovedkonstruksjonen lages i materialet High Density Polyethylene (HDPE) og fungerer som en tett barriere mot ytre miljø for å hindre lusepåslag og smitte inn i anlegget. Marine Donut har flyterør i toppen og avstivingsrør i bunn i tillegg til vertikale ballasttanker på sidene. Dette gjør at anlegget kan heves og senkes. Over vannoverflaten har anlegget en arbeidsplattform. Anlegget har løsning for oppsamling av slam samt vanninntak under lusebeltet. Marine Donut er designet for å tåle høy eksponering av både bølger og strøm. Den egner seg like godt for oppdrett av yellowtail kingfish i tropene som laks og ørret i kaldere farvann.

1 stk Marine Donut kan romme 1.100 MTB (metrisk tonn biomasse).

Marine Donut kan benyttes i ulike produksjonsstrategier:

Produksjonsstrategi 1

En Marine Donut benyttes for post-smolt produksjon av 1.000.000 fisk opp til 1,1 kg. Disse føres deretter over i fem Marine Donuts med 200.000 fisk hver. Der vokser fisken opp til 5,5 kg.

Produksjonsstrategi 2

En Marine Donut benyttes til post-smoltproduksjon til 1.000.000 fisk opptil 1,1 kg. Disse føres deretter over i fem konvensjonelle merder med 200.000 fisk i hver. Der vokser fisken opp til 5,5 kg.

Produksjonsstrategi 3

I områder med stort lusepåslag kan Marine Donut fungere godt for siste fase, der fisken vokser fra ca 2,5 kg til 5,5 kg.

Produksjonsstrategi 4

Marine Donuts kan også benyttes gjennom hele produksjonsfasen fra smolt til slakteferdig fisk.

Produksjonsstrategi 5

Marine Donut er et godt alternativ for å produsere post-smolt til off-shore oppdrettsanlegg.

Produksjonsstrategi 6

Fleksibiliteten til Marine Donut gjør at den også vil fungerer godt som ventemerd.

Tilgjengelige forskningsresultater viser at Marine Donut vil gi:

Forbedret produksjonsstrategi – økt lønnsomhet og fiskehelse.
Slipper lusebehandling.
Bedre fôrutnytelse og mulighet for oppsamling av slam.
Bedre vannkvalitet - økt fiskevelferd - mindre sykdom.
Mindre dødelighet/svinn - bedre fiskehelse.
Mindre «nedetid» / mer effektivt vedlikehold.
Rømningssikker.
Økt fisketetthet på grunn av monitorering og digitalisering.
Redusert produksjonstid / fleksibilitet / optimalisering.

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35

Relatert innhold