Bluegreen
EN
 

Marine Donut

Marine Donut er et kostnadseffektivt flytende lukket oppdrettsanlegg som gir premium fisk med minimal miljøpåvirkning. Den åpner for helt nye og lønnsomme produksjonsstrategier.

Reserver din plass i køen

Vi opplever stor interesse for Marine Donut! Reserver din plass i køen ved hjelp av vår konfigurator. Prøv den i dag!

Det flytende lukkede oppdrettsanlegget Marine Donut gir oppdretteren full kontroll over fisken og omgivelsene gjennom digitalisering og monitorering. Du har også god kontroll på effektiv fôrfaktor, noe som reduserer kostnadene ytterligere.

Fiskevelferd

Marine Donut er et strømningsanlegg som mosjonerer fisken, der strømmen kan justeres etter oppdretters ønske. Dette gjenskaper miljøet som laksen opplever i elvene. Dimensjonene og geometrien er utformet slik laksen liker best og med riktig trykk når det gjelder dybde. Utformingen gir god fisketetthet i hele anlegget - ikke bare den øvre delen.

Fremtidsrettet

Marine Donut er resultatet av ingeniørkunst på sitt beste. Anlegget er skreddersydd til fremtidens konsesjons- og produksjonsregime kommer til å bli, og kan benyttes til produksjon av både post-smolt og matfisk.

Marine Donut har mottatt miljøkonsesjon fra Fiskeridirektoratet, som skriver: – Som følge av at konseptet kan bidra til å løse flere av miljø- og arealutfordringene næringen står overfor, vurderer Fiskeridirektoratet at prosjektet innebærer ny og vesentlig forbedret produksjonsteknologi.

SalMar har kjøpt Marine Donut

Den første fullskala Marine Donut ble levert til SalMar i 2023. Les om prosjektet her.

Slik virker det:

Marine Donut består av en lukket oppdrettsenhet som er formet som en donut (torus). Hovedkonstruksjonen lages i materialet High Density Polyethylene (HDPE) og fungerer som en tett barriere mot ytre miljø for å hindre lusepåslag og smitte inn i anlegget. Marine Donut har flyterør i toppen og avstivingsrør i bunn i tillegg til vertikale ballasttanker på sidene. Dette gjør at anlegget kan heves og senkes. Over vannoverflaten har anlegget en arbeidsplattform. Anlegget har løsning for oppsamling av slam samt vanninntak under lusebeltet. Marine Donut er designet for å tåle høy eksponering av både bølger og strøm. Den egner seg like godt for oppdrett av yellowtail kingfish i tropene som laks og ørret i kaldere farvann.

1 stk Marine Donut kan romme 1.100 MTB (metrisk tonn biomasse).

Marine Donut kan benyttes i ulike produksjonsstrategier:

Produksjonsstrategi 1

En Marine Donut benyttes for post-smolt produksjon av 1.000.000 fisk opp til 1,1 kg. Disse føres deretter over i fem Marine Donuts med 200.000 fisk hver. Der vokser fisken opp til 5,5 kg.

Produksjonsstrategi 2

En Marine Donut benyttes til post-smoltproduksjon til 1.000.000 fisk opptil 1,1 kg. Disse føres deretter over i fem konvensjonelle merder med 200.000 fisk i hver. Der vokser fisken opp til 5,5 kg.

Produksjonsstrategi 3

I områder med stort lusepåslag kan Marine Donut fungere godt for siste fase, der fisken vokser fra ca 2,5 kg til 5,5 kg.

Produksjonsstrategi 4

Marine Donuts kan også benyttes gjennom hele produksjonsfasen fra smolt til slakteferdig fisk.

Produksjonsstrategi 5

Marine Donut er et godt alternativ for å produsere post-smolt til off-shore oppdrettsanlegg.

Produksjonsstrategi 6

Fleksibiliteten til Marine Donut gjør at den også vil fungerer godt som ventemerd.

Tilgjengelige forskningsresultater viser at Marine Donut vil gi:

Forbedret produksjonsstrategi – økt lønnsomhet og fiskehelse.
Slipper lusebehandling.
Bedre fôrutnytelse og mulighet for oppsamling av slam.
Bedre vannkvalitet - økt fiskevelferd - mindre sykdom.
Mindre dødelighet/svinn - bedre fiskehelse.
Mindre «nedetid» / mer effektivt vedlikehold.
Rømningssikker.
Økt fisketetthet på grunn av monitorering og digitalisering.
Redusert produksjonstid / fleksibilitet / optimalisering.

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35

Relatert innhold