Bluegreen
EN

Vi leverer blågrønne løsninger for en bærekraftig fremtid.

Les mer om oss

Vi leverer

Våre kunder

Vi prosjekterer og installerer vanninntak og utløp på verdens største settefiskanlegg på Tjuin.

Vi leverer spesialdeler i termoplast til CCS-anlegg / Langskip-prosjektet.

Vi leverer prosessrørpakke til nytt anlegg for Sande Settefisk

Vi leverer inntaksrør til lukket merd.

Vi har levert tegning, engineering og produksjon av oppdriftselementer til iFarm.

Vi prosjekterer og bygger PE-konstruksjoner til pilotanlegg for CCS/CCU.

Vi bygger FishGLOBE 3,5K på oppdrag fra Uponor.

Vi leverer bl.a. kjølesentraler og røropplegg til Agder Energi.

Vi bygger vannkummer i termoplast for Ahlsell.

Vi leverer såpetanker til Aas Mek sine skip.

Vi bygger luktreduksjonsfiltre i termoplast for Lindum / Clairs.

Vi sveiser rør og konstruksjoner for Dykkerteknikk.

Vi sveiser mange og store rør for RGS i deres Movar-prosjekt. Her benytter vi våre McElroy-maskiner med Polyhorse og datalogger.

Marine Donut

Kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg som gir premium fisk med minimale miljøfotavtrykk.

McElroy sveisemaksiner

Amerikanske McElroy er verdensledende på design og produksjon av sveisemaskiner. Vi er deres distributør på det skandinaviske markedet.

Bærekraft

Vann er en av våre viktigste ressurser. Det gir oss oksygen, mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Men havet er truet. Av klimaendringer, overfiske og forurensning. Av miljøfarlige utslipp. Avfallsstoffer. Lekkasjer. For å redde havet må vi handle nå. Vi i Bluegreen tar utfordringen! Med vår teknologi og ekspertise skal vi skape morgendagens løsninger – miljøvennlige produkter for, og i, vann. Vi har identifisert tre bærekraftsmål som vi fokuserer på, hver eneste dag.

Aktuelt