Bluegreen
EN

Vi leverer blågrønne løsninger for en bærekraftig fremtid.

Les mer om oss

Vi leverer

Våre kunder

Vi prosjekterer og installerer vanninntak og utløp på verdens største settefiskanlegg på Tjuin.

2021

Vi leverer spesialdeler i termoplast til CCS-anlegg / Langskip-prosjektet.

2022

Vi leverer prosessrørpakke til nytt anlegg for Sande Settefisk

Vinter 2022

Vi har levert tegning, engineering og produksjon av oppdriftselementer til iFarm.

Høsten 2021

Vi prosjekterer og bygger PE-konstruksjoner til pilotanlegg for CCS/CCU.

2021

Vi bygger FishGLOBE 3,5K på oppdrag fra Uponor.

Høsten 2021

Vi leverer bl.a. kjølesentraler og røropplegg til Agder Energi.

Leveres løpende 2021

Vi bygger vannkummer i termoplast for Ahlsell.

Leveres 2021

Vi leverer såpetanker til Aas Mek sine skip.

Leveres 2021-2022

Vi bygger luktreduksjonsfiltre i termoplast for Lindum / Clairs.

Leveres 2021

Vi sveiser rør og konstruksjoner for Dykkerteknikk.

Leveres 2021

Vi sveiser mange og store rør for RGS i deres Movar-prosjekt. Her benytter vi våre McElroy-maskiner med Polyhorse og datalogger.

Leveres 2021

Marine Donut

Kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg som gir premium fisk med minimale miljøfotavtrykk.

Bærekraft

Vann er en av våre viktigste ressurser. Det gir oss oksygen, mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Men havet er truet. Av klimaendringer, overfiske og forurensning. Av miljøfarlige utslipp. Avfallsstoffer. Lekkasjer. For å redde havet må vi handle nå. Vi i Bluegreen tar utfordringen! Med vår teknologi og ekspertise skal vi skape morgendagens løsninger – miljøvennlige produkter for, og i, vann. Vi har identifisert tre bærekraftsmål som vi fokuserer på, hver eneste dag.

Aktuelt