Bluegreen
EN

Ledende leverandør av lukkede oppdrettsanlegg i sjø

Vi leverer konstruksjoner og infrastruktur i termoplast

Les mer om oss

Vi leverer

Våre kunder

Marine Donut samt rørledning til landbasert oppdrettsanlegg.

Rørpakker og sjøledning til CCS-prosjekt.

Prosessrørpakker til landbaserte oppdrettsanlegg.

Vi leverer inntaksrør til lukket merd.

Vi har levert tegning, engineering og produksjon av oppdriftselementer til iFarm.

Vi prosjekterer og bygger PE-konstruksjoner til pilotanlegg for CCS/CCU.

Vi bygger FishGLOBE 3,5K på oppdrag fra Uponor.

Vi leverer bl.a. kjølesentraler og røropplegg til Agder Energi.

Vi bygger vannkummer i termoplast for Ahlsell.

Vi leverer såpetanker til Aas Mek sine skip.

Vi bygger luktreduksjonsfiltre i termoplast for Lindum / Clairs.

Vi sveiser rør og konstruksjoner for Dykkerteknikk.

Vi sveiser mange og store rør for RGS i deres Movar-prosjekt. Her benytter vi våre McElroy-maskiner med Polyhorse og datalogger.

Reserver din plass i køen

Vi merker stor interesse for Marine Donut. Sikre deg en plass i køen ved hjelp av vår konfigurator. Prøv den nå!

Jobb hos oss

Vi er en bedrift i vekstfasen og har for tiden flere ledige stillinger. Hos Bluegreen blir du en del av et ledende kompetansemiljø og får muligheten til å utvikle spisskompetanse og lære av de beste i verden.

Bærekraft

Vann er en av våre viktigste ressurser. Det gir oss oksygen, mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Men havet er truet. Av klimaendringer, overfiske og forurensning. Av miljøfarlige utslipp. Avfallsstoffer. Lekkasjer. For å redde havet må vi handle nå. Vi i Bluegreen tar utfordringen! Med vår teknologi og ekspertise skal vi skape morgendagens løsninger – miljøvennlige produkter for, og i, vann. Vi har identifisert tre bærekraftsmål som vi fokuserer på, hver eneste dag.

Aktuelt