Bluegreen
EN

Faktaark Marine Donut

Havbruksnæringen er identifisert som en viktig vekstnæring når Norge skal gjøre seg uavhengig av oljeressursene. Men for å sikre at veksten er bærekraftig er det behov for nye løsninger som adresserer utfordringene næringen har med tanke på rømming, lus og forurensing, og ikke minst produksjonskostnader.

I 2019 tildelte Fiskeridirektoratet to utviklingstillatelser øremerket Marine Donut-konseptet. I tilsagnsbrevet skriver Fiskeridirektoratet: – Som følge av at konseptet kan bidra til å løse flere av miljø- og arealutfordringene næringen står overfor, vurderer Fiskeridirektoratet at prosjektet innebærer ny og vesentlig forbedret produksjonsteknologi.

SalMar overtok tilsagn om utviklingstillatelser i 2022 og byggingen av den første Marine Donut startet opp i april samme år. Anlegget ble ferdigstilt sommeren 2023, og første fiskeinnsett var våren 2024.

Last ned faktaark om prosjektet her

Aktuelle saker om Marine Donut-prosjektet