Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 2.11.2023

Idas kometkarriere: Fra lærling til formann på 2 år

Ida Nilsen var vår første lærling. Nå, bare to år senere, er hun formann med operativt ansvar for opptil 12 fagarbeidere. – Jeg elsker å få prosjekter til å gå på skinner, sier hun.

Ida Nilsen har gjort kometkarriere. I en alder av kun 27 år har hun to fagbrev og en lederstilling. 

– Jeg tok først fagbrev som platearbeider, og jobbet som dette i et par år. Da Bluegreen startet opp, ble jeg tidlig med på laget og bestemte meg for å ta fagbrev som plastmekaniker også. Det tok ett år, forteller Ida.

– Kort tid etter fagbrevet, ble jeg teamleder på verkstedet til Bluegreen. Det vil si at jeg styrte jobber med 2-3 mann – fagarbeidere og hjelpearbeidere. Og året etter ble jeg forfremmet til formann. 

Må alltid ligge i forkant

Som formann er det Idas ansvar at hennes team vet hva de skal gjøre, og har alt de trenger for å gjøre en god jobb. Hun fører dagbok, passer på at HMS er ivaretatt og at prosjektet holder fremdrift i henhold til planer og budsjett. Hun har også ansvar for å få allokert ressursene hun trenger og melder ukentlig inn behov til prosjektleder.

– Jeg synes det er spennende med ansvar, å få bruke hodet, tenke og planlegge. Som formann må jeg alltid ligge noen dager foran, slik at de som jobber på teamet aldri går tom for jobb fordi de mangler deler, utstyr eller tegninger. 

– Jeg har også ansvar for at vi får tid det vi skal innenfor tidsrammene – eller helst litt før, ler Ida. – Jeg har nok litt konkurranseinstinkt her!

Hadde ansvar for installasjon av maskiner og utstyr på Marine Donut

For tiden har Ida det operative ansvaret for prosjektet for Granitor, som bygger et nytt avvanningsanlegg for NOAH. I vår jobbet hun på Marine Donut.

– Jeg hadde ansvar for alt av maskiner og utstyr som skulle installeres på Donuten. Det vil si maskinrommene pluss pluss pluss, sier Ida. – Teamet mitt bestod av 11-12 innleide fagarbeidere, i tillegg til at elektrikerne rapporterte til meg, 7-8 stk på det meste. 

Lettere å skille seg ut og bli satset på i et mannsdominert miljø

Bluegreen er, i likhet med de fleste andre industribedrifter, mannsdominert. Ida har kun jobbet i denne type miljøer, og har sånn sett ikke noe sammenligningsgrunnlag. Hun trives godt, men innrømmer at det krever noen tilpasninger.

– Jeg vil si at det er på godt og vondt. Jeg må kanskje prate høyere og være enda mer tydelig i dette miljøet enn i et kvinnedominert arbeidsmiljø. Og så merker jeg at jeg er veldig nøye på å gjøre ting skikkelig bra, at ingen skal kunne “ta” meg på noe, sier Ida.

– Samtidig åpner det mange muligheter. Det er lettere å skille seg ut som kvinne blant mange menn, man blir automatisk lagt merke til. Og dersom du er dyktig i jobben din, og flink til å rekke opp hånda og vise initiativ, får du mange muligheter. Jeg opplever at ledelsen i mannsdominerte miljøer har et sterkt ønske om å få flere jenter, og beholde dem man har.

Idas karrieretips

Ida har følgende tips til andre som ønsker å gjøre karriere i en industribedrift:

  1. Ha praktisk sans og vær resultatorientert.

  2. Vis høy arbeidsmoral.

  3. Vær tydelig overfor lederen din på hvor du vil, det gjør det lettere å oppnå målene dine.

  4. Ikke vær redd for å rekke opp hånda!

  5. Det er en stor fordel å ha praktisk erfaring. Det gjør at de du leder får tillit til at du forstår deres hverdag, og det gjør det selvfølgelig også lettere for deg å avsløre sommel og “skoft”.

Vil videre

Selv om Ida stortrives i rollen som formann, har hun allerede satt seg nye mål: Prosjektleder.

– Hva kan jeg si, jeg liker utfordringer! Jeg ser at jeg leverer godt og opplever mestring i rollen jeg har nå. Det gjør meg sulten på mer.

Ida Nilsen

Formann

Email E-post

Phone 47631199