Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 15.09.2021

Sikrer tilgang på kompetanse

For å leverer gode prosjekter er vi avhengig av flinke folk. Plastmekanikerfaget har lav kjennskap, og det er dessverre lite kunnskap om plast i skolen. Det er derfor helt avgjørende for oss å være en lærlingbedrift for å sikre tilgang på kompetanse.

Kristoffer Rønning er verkstedsformann hos Bluegreen, og fikk sitt fagbrev som plastmekaniker for 10 år siden. Han hadde liten kjennskap til faget da han startet sin læretid, men har ikke angret. – Det er lite om plast på skolen, og de fleste på TIP går mot industrimekaniker og rørlegger. Det kjenner de godt til, sier Kristoffer. – Mange tror vi jobber med plastposer! 

Ansvar for å gi en komplett opplæring i faget

Lærlingbedrift innebærer at vi har det rette utstyret og kvalifikasjonene for å gi en komplett opplæring i faget vårt, slik at vi kan oppfylle målene i læreplanen. Lærlingen får en dedikert fagleder som utformer opplæringsløpet og gir løpende oppfølging. Hos oss er det Kristoffer som ha denne rollen. 

– Jeg har samtaler med Opplæringskontoret i fylket hvert halvår, og logger løpende det lærlingen utfører av oppgaver i en nettportal. Alle mål i læreplanen må være gjennomgått før fagprøven. Vi har et stort ansvar. 

Sikre kompetent arbeidskraft

Plastmekanikerfaget er lite kjent, og praksisplasser og lærlinger er strategisk viktig for oss for å øke kjennskapen til faget - og sikre oss tilgang på kompetent arbeidskraft. – Vi har store vekstambisjoner, og trenger flinke folk for å få det til. Da må vi jobbe for å øke rekrutteringen til faget, og med å utdanne dem, sier Kristoffer.

Fremtidsrettet materiale

For øyeblikket har vi én lærling hos oss: Ida Nilsen. Hun har en bachelor i kjemi, men savnet praktisk arbeid og havnet ved en tilfeldighet i plastfaget.

– Plast hørtes ut som et spennende materiale. Jeg hadde jobbet med stål, men plast er lettere å forme og arbeidet er veldig variert. Vi lager alt fra avløpskummer og ventilasjonsfilter til røranlegg, oppdrettsanlegg og pilotanlegg for CCS/CCU, forteller Ida entusiastisk. – Dette med karbonfangst synes jeg er utrolig givende. Det er fremtidsrettet og bærekraftig, og jeg får også brukt min kompetanse innen kjemi. 

Ida kan varmt anbefale andre å bli lærling i plastmekanikerfaget her hos oss i Bluegreen. – Du vil få en variert hverdag, få jobbe med et spennende og fremtidsrettet materiale og få hyggelig og hjelpsomme kollegaer, sier Ida. – Alle på gulvet trår til for å hjelpe hverandre, ingen utfordring er for liten eller stor. 

Ida gleder seg til å ta imot Caroline, som starter opp som lærling hos oss i januar. – Det er jo et mannsdominert yrke, så ekstra stas med flere jenter. Men gutta er greie de altså!, ler Ida.

Hvordan bli lærling

Det vanligste løpet for å bli lærling i plastmekanikerfaget er TIP VG1 og Industriteknologi VG2. Opplæringskontoret behandler søknader om lærlingplasser, men ta gjerne direkte kontakt med Kristoffer dersom du lurer på om dette er noe for deg. 

– For å lykkes som plastmekaniker må du være kreativ og flink til å finne løsninger. Du må også være nøye og like å levere fra deg noe som ser pent ut. Du må trives med en uforutsigbar hverdag, det skjer noe nytt hele tiden. Variasjonen er stor!

Kristoffer Rønning

Verkstedsformann

Email E-post

Phone 91 11 29 47