Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 6.09.2023

Ny teknologi øker kapasiteten

NOAH skal bruke 300 millioner kroner på å bygge et nytt avvanningsanlegg på Langøya. Det betyr behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall til minst 2030.

Hovedaktiviteten på Langøya er mottak av industrisyre, flyveaske fra forbrenningsverk og annet uorganisk farlig avfall fra norsk industri. Den nåværende prosessen binder tungmetaller som bly og kvikksølv i en stabil gips slik at metallene stabiliseres i gipsen, og ikke lekker ut. Gipsen brukes som byggemateriale for å bygge opp og tilbakeføre Langøyas topografi. 85 prosent av Langøya restaureres av NOAH og er Norges største naturrestaureringsprosjekt.

Komprimerer gipsen ved å presse ut vann

Med den opprinnelige løsningen ville Langøya vært ferdig fylt opp i 2024. Avvanningsanlegget gjør det derimot mulig å opprettholde driften frem til 2030, minst.

– Det nye anlegget går ut på å presse vannet ut av gipsen. De tørre gipselementene brukes til å rehabilitere øya over havnivå. Den våte gipsslurryen i dagens prosess har derimot blitt lagt under havnivå i kratere etter 100 års kalksteinsdrift, sier Didrik Stensrud i NOAH, prosjektleder for avvanningsanlegget.

Bluegreen leverer prefab og installasjon

Det er svenske Granitor som står for bygging av fabrikk og rørgater, samt installasjon av alt prosessutstyr i det nye anlegget.

– Granitor er et stort svensk selskap med over 4000 ansatte. De tilbyr alt fra elektrisk installasjon og konsulenttjenester til utvikling av nye bydeler og industriprosesser, forteller Bård Bergan, prosjektingeniør i Bluegreen.

– Bluegreen er engasjert til å prefabrikere rørspooler i PEHD som skal monteres inn i bygg og rørgater. Vi skal også bistå Granitor med sveising og montasje ute på Langøya, legger han til.

På prosjektet benytter vi i hovedsak rør med dimensjoner D50 mm til D315 mm. Installasjon ble startet opp i august og vil gå frem til jul 2023.

Bård Bergan

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 48 04 66 07