Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 13.12.2023

Simuleringene viser: – Mest effekt med produksjon i såkalte «0-lus konsept»

Foreløpige forskningsfunn viser at produksjon i “0-lus konsept” som nedsenkede merder, semilukkede og lukkede anlegg, er den mest effektive måten å gå fra rødt til grønt i trafikklyssystemet.

Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Stavanger har fått et prosjekt fra Vestland Fylkeskommune, der de tar utgangspunkt i dagens situasjon og ser på hva som skal til for å få produksjonsområdene 3 og 4 fra rødt til grønt. Ketil Skår jobber som oppdragskoordinator fiskehelse ved Veterinærinstituttet og er sentral i prosjektet.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med i rundt ett år nå, og vi skal konkludere med en rapport i løpet av desember som skal gi et faglig grunnlag for å se om det er mulig å gå fra rødt til grønt i trafikklyssystemet, samt om det vil være lønnsomt. Ikke minst skal vi i rapporten kunne gi et grunnlag for beslutning for å se om dette er en vei å gå, sier Skår til Kyst.no.

Utfordringer med lus gir både nedtrekk og høyere dødelighet

Skår påpeker videre at rødt lys ikke bare betyr at en har utfordringer med lus og får nedtrekk, men også at dødeligheten for oppdrettsfisken er høyere enn i andre områder, noe som påvirker økonomien negativt.

– Å komme ut av denne situasjonen er derfor viktig for oppdretterne selv. Vi har gjennomført simuleringer, spørreundersøkelser, intervjuer og møter, og har mål om å levere sluttrapport i løpet av desember. Rapporten blir forhåpentligvis et godt nok grunnlag til at oppdrettere og forvaltning kan møtes og diskutere om de vil gå for å løse denne situasjonen sammen, og legge en plan for hvordan de vil gjøre det, sier Skår til Kyst.no.

“0-lus konsept” har størst effekt

Ettersom arbeidet er i sluttfasen, og diskusjonen internt i prosjektet har ikke landet helt, vil ikke Skår gi endelig konklusjon, men peker på at simuleringene viser at en har mest effekt av å få til produksjon i såkalte «0-lus konsept», det vil si nedsenkede merder, semilukkede og lukkede anlegg.

– Løsninger som skaper større avstand i tid og rom mellom lus og laks blir viktige, men nøkkelen ligger også i et mer målrettet samarbeid over tid mellom næring, forvaltning og forskning, sier Skår til Kyst.no.

Les mer: Marine Donut – bærekraftig og lønnsomt flytende lukket oppdrettsanlegg

Myndighetene må komme på banen med insentiver

Skår sa videre at myndighetene må komme på banen med insentiver for 0-lus-konsepter.

– Konklusjonen er at det er mulig å gå fra rødt til grønt. Med rett nivå på insentivordninger så vil vi forhåpentligvis få nok oppdrettere til å konvertere og ta risikoen.

Les hele saken på kyst.no