Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 21.06.2023

Tidligere fiskeriminister på befaring: – Det er som en katedral

Per Sandberg var fiskeriminister da Marine Donut ble tildelt utviklingskonsesjon. Han husker godt prosjektet, og var ikke sen å be da vi inviterte ham på befaring på det snart ferdigstilte oppdrettsanlegget.

– Det er nesten så du blir religiøs, når du går rundt og ser på dette, uttaler Sandberg under omvisningen, der Intrafish også er med. 

Hensikten med utviklingskonsesjonene var å få fart på utviklingen av teknologi som kunne løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som havbruksnæringen står overfor, som lus, rømming og lokal forurensing. Som fiskeriminister var Sandberg pådriver for å få løsningen på plass, og han er svært fornøyd med resultatet.

– Det var akkurat dette vi så etter, med ny teknologi som er bærekraftig og muliggjør den veksten vi alle ønsker oss i næringen.

Konkurransedyktig produksjonskostnad

Nils-Johan Tufte, adm.dir i Bluegreen, viser Sandberg et bilde tatt på ministerens kontor tilbake i 2019. Han er tydelig stolt over innovasjonen.

– Produksjonskostnad per kilo vil være konkurransedyktig. En slipper lusebehandlinger, har dobbel så høy tetthet, kortere nedetid, får lavere dødelighet og bedre fôrfaktor. Det er jeg overbevist om, og nå skal det bli gøy å verifisere hypotesene.

I neste uke skal nemlig Marine Donut sjøsettes, og fraktes på en lekter opp til Romsdalen. Turen er på hele 510 nautiske mil.

– SalMar står klare for å ta den imot, og planen er å fylle Donuten med fisk like over sommeren. Da skal 200.000 laks på 2,5 kg svømme rundt i fiskevolumet på hele 22.000 kubikkmeter. 

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35