Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 4.08.2022

Vant banebrytende kontrakt for Aker Carbon Capture

For noen næringer, som sementproduksjon og avfallsforbrenning, er fangst og lagring av CO₂ eneste mulighet til å vesentlig redusere klimagassutslippene. Regjeringen har derfor gitt 16,8 mrd kr i støtte til prosjektet LANGSKIP som skal etablere et fullskala anlegg for CO₂-håndtering som omfatter fangst, transport og lagring av CO₂.

Fangst, transport og lagring av CO₂-utslipp fra forbrenning av fossil energi og industriproduksjon er ifølge FNs klimapanel et sentralt tiltak i arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp. Det finnes flere CO₂-håndteringsprosjekter i drift verden over, men det er fortsatt kostbart, og det er behov for videreutvikling av teknologiene. Arbeidet med CO₂-håndtering handler derfor i stor grad om å videreutvikle teknologi og bidra til kostnadsreduksjoner, i følge Regjeringens nettsider. Målet med Langskip er å gjøre det enklere og billigere å nå klimamålene. 

Leverandør av non-metallic piping

Sementfabrikken Norcem i Brevik er valgt som lokasjon for det første fullskala fangstanlegget, og her er byggingen i full gang. Bluegreen er engasjert av Aker Carbon Capture for å levere og installere pakken med non-metallic piping, rør i termoplastmaterialene; polyetylen (PE) og polypropylen (PP).

– Vi skal legge PE-rør til og fra sjøen for transport av saltvann for kjøling, samt dobbeltveggede PP-rør internt i prosessområdet for å samle opp eventuell lekkasje fra renseprosessen, forteller Bård Bergan, prosjektingeniør i Bluegreen. 

– Første del av kontrakten omfatter rør, som skal graves ned i bakken, så kommer andre del, med rør over grunn i selve fabrikken. Vi har et kort vindu for installasjon så da gjør vi så mye prefab som mulig på verkstedet vårt, slik at prosessen går smidig og raskt når vi er på site. 

Evne til å raskt snu seg rundt

Karl Kristian Bjørnland, Package Responsible Buyer i Aker Solutions, sier Bluegreen ble valgt som leverandør på grunn av deres evne til å raskt snu seg rundt:

– Vi hadde gode erfaringer med Bluegreen fra et par tidligere hasteprosjekt. De er flinke til å snu seg rundt, er løsningsorienterte og dyktige fagfolk. 

Northern Lights

Mens fangst av CO2 skjer på Norcem, er det Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total, som skal realisere CO₂-transport og -lagring. CO₂ som fanges gjøres flytende og hentes av skip. Deretter fraktes den til et mellomlager i Øygarden for så å pumpes gjennom rør ut på sokkelen hvor den skal lagres trygt 2600 meter under havbunnen. 

Se filmen om Langskip: 

Bård Bergan

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 48 04 66 07