Bluegreen
EN
 

Landbasert oppdrettsanlegg

Vi bygger og installerer fisketransportrør, kar, vann- og avløpsrør, oksygineringsløsninger, rørdeler og utstyr.

Bluegreen-personell har vært med på å utvikle og bygge infrastrukturen og kar til utallige landbaserte oppdrettsanlegg. Vi kan bidra med bygging og installasjon av fisketransportrør, kar, vann- og avløpsrør, oksygineringsløsninger, rørdeler og utstyr.

Vi kan også utføre mindre prosjekteringsarbeid, og kan involveres i både helt nye anlegg og ombygging eller rehabilitering av eksisterende anlegg.

Komplette rørleveranser

Oftest er vi underentreprenør til en prosess- eller teknologileverandør, men vi gjør også oppdrag direkte for oppdretteren. Vi dekker komplette rørleveranser inkl. sjøledningsbiten av landbaserte oppdrettsanlegg, og sveiser PE-liner i oppdrettskar av betong eller stål.

Vårt veletablerte nettverk av samarbeidspartnere gjør at vi kan dekke de fleste løsninger og behov.

Vi er fornøyd med veldig god dialog og samarbeid om løsninger, samt en løsningsorientert innstilling på byggeplass.

Thomas Haugehåtveit, Prosjektleder Sterner / landbasert oppdrettsanlegg for Sande Settefisk

Vi leverer

Rørpakke prosessrør

Vi leverer den komplette rørpakken for prosessanlegget til landbaserte oppdrettsanlegg. Vi sveiser PE-rør i alle dimensjoner, og gjennomfører alle slags installasjoner.

Se referanseprosjekt

Lining av fiskekar

Vi utfører PE-lining av fiskekar i betong og stål. Dette gjelder helt nye fiskekar og rehabilitering av eksisterende kar.

Se referanseprosjekt

Sjøledning

Vi leverer sjøledning for inntak og utslipp av vann til og fra landbasert oppdrettsanlegg, i alle slags dimensjoner og lengder.

Se referanseprosjekt

Bård Bergan

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 48 04 66 07

Utvalgte referanseprosjekter