Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 13.04.2021

Vi vant kontrakt om bygging av ny FishGLOBE

Selv om vi er nyetablert har vi likevel betydelig erfaring fra bransjen. På kort tid har vi rekruttert et lag med noen av verdens fremste innen engineering, sveising og produksjon av store konstruksjoner og infrastruktur i termoplast. Dette var avgjørende da vi vant kontrakten om bygging av ny FishGLOBE i januar 2021.

– Tidligere har vi vært med på å utvikle og bygge andre lukkede oppdrettssystemer i termoplast, som Preline og FishGlobe V5, med gode resultater. Kontrakten på FishGlobe 3.5K har vi jobbet med siden 5. oktober 2020, før den ble inngått mellom Bluegreen Fusion og Uponor Infra i slutten av januar 2021. Nå er prosjektet godt i gang og skal leveres høsten 2021.

Prosjektet gjennomføres sammen med Uponor Infra og Icon Systems. Uponor Infra er totalentreprenør for design, fabrikasjon og bygging, mens Icon Systems har ansvar for teknisk utrusting og integrasjon av alt teknisk utstyr. Bluegreen er underentreprenør til Uponor Infra og ansvarlig for selve byggingen og prefabrikkeringen av konstruksjonen.

Ca 15 personer er involvert i byggingen fra Bluegreen før verdens andre FishGLOBE kan transporteres til Lysefjorden, der den første globen ligger. Dette er et resultat av norsk ingeniørkunst på sitt beste, med en unik patentert teknologi fra FishGlobe som gjør oppdrettsnæringen mer bærekraftig. Globen eliminerer problematikken med lakselus og rømming, samler opp alt av sedimenterbare partikler og er bygget i 100 % resirkulerbar polyetylen.

– Med en totalvekt på i underkant av 200 tonn og diameter på over 22 meter er det en kolossal konstruksjon som skal bygges, sier Geir Andresen, partner og prosjektleder i Bluegreen. – Her må vi virkelig benytte vår erfaring og kunnskaper om materialet og sveiseprosedyrer for å bidra til at næringen videreutvikles i riktig retning. Vår posisjon er unik og i disse korona tider, hvor tilgangen på utenlandsk ekspertise er krevende, er vår tilgang på kunnskap og gjennomføringsevne avgjørende for å lykkes.

– Mange peker på plast som en miljøsynder, sier Tufte. – Men faktum er at plast faktisk er det miljøvennlige alternativet på denne type konstruksjoner. Det er din og min forsøpling som er miljøødeleggende, ikke bruken av råstoffet i produksjon. Polyetylenen brukes i dag i flyteringer og annet kjent utstyr innen oppdrettsnæringen og er det mest brukte materialet for våre drikkevannsrør. Polyetylen er svært godt egnet til flytende oppdrettsanlegg, lekkasjetett og bestandig mot korrosjon. Vi antar at den kan være i drift i minst 20 år. Og når anlegget til slutt må avhendes er polyetylenen 100 % resirkulerbar og har positiv utrangeringsverdi.

Ordfører i Bamble, Hallgeir Kjeldal, var til stede under signering av kontrakten med Uponor.

– Dette er en gledens dag for Bamble kommune og hele regionen, sier Kjeldal. – Bygging av konstruksjoner som FishGlobe krever spesialkompetanse, og det var en fare for at dette kompetansemiljøet skulle falle bort med stopp på ØPD. Med Bluegreen sin satsing beholder vi kompetansen i regionen – sammen med arbeidsplassene. Jeg er imponert over hvor langt Bluegreen har kommet på kort tid, og ser frem til å følge den videre utviklingen. Dette heier kommunen på!

Globen er planlagt sjøsatt til høsten i år. – Da har vi lovet en skikkelig fest på brygga vår for alle involverte, avslutter Tufte entusiastisk. Hvis koronaen tillater det da ...

Geir Andresen

Partner / Prosjektleder

Email E-post

Phone 40 85 50 00

Relatert innhold