Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 16.11.2022

Dette er utfordringene nå, i følge Fiskeridirektoratet

Lakselus, rømming og tilstrekkelig tilgang på areal er blant utfordringene Fiskeridirektoratet ser i havbruksnæringen nå. Ordningen med utviklingstillatelser skal bidra til å løse disse utfordringene. Fiskeridirektoratet gleder seg over at konseptet Marine Donut nå blir realisert.

Live Finserås og Lene Røyrane-Løtvedt, seniorrådgivere i Fiskeridirektoratet, var nylig på befaring for å inspisere byggingen av det enorme oppdrettsanlegget, og ble imponert over det de så.

Bekjemper rømming og lakselus

– Marine Donut som et lukket anlegg med dobbel sikringsbarriere på både inntak- og utslippspunktene vil kunne ha lavere sannsynlighet for rømming, sammenlignet med dagens konvensjonelle anlegg, forklarer Røyrane-Løtvedt.

Seniorrådgiveren trekker også frem fordelene med reduksjon av lakselus:

– Da anlegget mottok tilsagn om utviklingstillatelser vurderte vi at det lukkede anlegget utgjør en barriere mot smitte av lakselus, virus og bakterier, og at inntak av vann fra større vanndyp kan bidra til å redusere innførsel av lakselus i anlegget.

Se innslag: NRK rapporterer om Marine Donut

Vekst i næringen krever nye løsninger

Det er uttalte politiske ambisjoner om fortsatt vekst i havbruksnæringen. I Aps partiprogram heter det at partiet vil “Doble verdiskapingen fra havbruk innen 2030”. I tillegg har regjeringen et mål om å øke eksporten med 50 prosent innen 2030, utenom olje og gass.

– For å nå dette målet, må sjømatnæringene bidra tungt, skriver fiskeri- og havministeren i en uttalelse til IntraFish 22. september.

Fiskeridirektoratet peker på havbruk til havs og lukkede anlegg i sjø som to interessante spor:

– Det ble gitt utviklingstillatelser til flere prosjekter som var egnet for eksponerte lokaliteter, og det ble nylig åpnet for konsekvensutredning av tre områder for havbruk til havs. Videre ser vi at det skjer en utvikling blant annet når det gjelder lukkede anlegg i sjø, slik som Marine Donut, sier Røyrane-Løtvedt.

Utviklingstillatelser har gitt tettere bånd til teknologiske miljøer

Formålet med utviklingstillatelsesordningen var å utvikle ny teknologi som kunne bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som havbruksnæringen står overfor.

– Vi oppfatter at ordningen med utviklingstillatelser har bidratt til at havbruksnæringen har knyttet tettere bånd til teknologiske miljøer, sier Røyrane-Løtvedt, og legger til at det blir interessant å følge utviklingen i Donut-prosjektet.

– Det er en forutsetning for ordningen med utviklingstillatelser at kunnskap og erfaring fra prosjektene skal deles med næringen og være lett tilgjengelig, avslutter hun.

Les mer: SalMar inngår avtale om Marine Donut

Også økonomisk bærekraftig

Nils-Johan Tufte, adm.dir og partner i Bluegreen, og ikke minst også idéhaver til Marine Donut, viser Fiskeridirektoratet stolt rundt på anleggsområdet, sammen med kunden SalMar.

– De miljømessige utfordringene er store og reelle, og må adresseres. Men skal man virkelig lykkes må oppdrettsanlegget også være økonomisk bærekraftig, og gi en konkurransedyktig pris på fisken. Jeg mener Marine Donut har alle forutsetninger for å kunne leverer på dette.

Geir Andresen

Partner / Prosjektleder

Email E-post

Phone 40 85 50 00