Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 29.11.2023

Fiskeslam som innsatsfaktor i ny grønn verdikjede

Havbruksnæringen skal vokse betydelig frem mot 2050, men er presset til å vokse på en bærekraftig måte for å sikre norsk eksport og den globale matsikkerheten. Det betyr at man må finne gode løsninger på utfordringene, og utnytte ressursene på en god måte.

I rapporten “Ny grønn verdikjede med slam fra havbruk som innsatsfaktor”, som er ført i pennen av PwC i samarbeid med Ragn-Sells Havbruk, Framo Aquaculture, AMOF Fjell Technology og NCE Seafood Innovation, blir muligheter for bruk av fiskeslam som innsatsfaktor i en grønn verdikjede.

Identifiserte hovedmuligheter

Rapporten peker på flere mulige utnyttelser av fiskeslam:

Fiskeslammet må samles inn

For at mulighetene nevnt over skal realiseres, må fiskeslammet samles inn. Det utvikles konsepter for innsamling av slam på havbunnen fra åpne merder, og disse heier vi på.

Lukkede oppdrettsanlegg, som vårt konsept Marine Donut, er allerede utstyrt med løsninger for innsamling av fiskeslammet. Dette er win win. Vi hindrer lokal forurensing samtidig som slammet utnyttes som ressurs i en grønn verdikjede.

Les mer: Marine Donut

Relatert innhold