Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 8.09.2023

Flytende lukket oppdrett - løser næringens utfordringer

Under Aqua Nor arrangerte vi et seminar sammen med våre venner og konkurrenter FishGlobe og Ovum. Målsetningen var å sette Flytende lukket oppdrett på agendaen, og dele innsikt og erfaringer fra våre tre ulike konsept - Marine Donut, FishGlobe og Egget.

Med over 200 beslutningstakere fra både oppdrettsnæringen, leverandørindustri, forskningsmiljø og myndigheter i salen, kan vi trygt si at arrangementet var en suksess.

Næringens utfordringer

Første foredragsholder ut var Eivind Helland i Blue Planet som fortalte om næringens utfordringer:

– Det er “fullt” langs norskekysten. Når man legger kravet om minimum 5 km avstand mellom lokasjoner pga biosikkerhet til grunn, er det ikke plass til nye lokasjoner, sier Helland. – Vi ser videre at vekstraten i næringen avtar. Fra 2006 til 2012 økte produksjonen til tross for reduksjon i antall lokasjoner, men nå har den flatet ut.

Helland pekte på to mulige spor for å løse utfordringene:

– Næringen kan enten forbedre utnyttelsen av eksisterende lokasjoner, ved f.eks å produsere post-smolt på land eller i lukkede flytende anlegg, slik at laksen totalt sett er eksponert i sjø i en kortere periode. Eller gå over til ny teknologi som semilukket, lukket eller nedsenkede anlegg.

– Et annet spor er å utforske nye produksjonsområder, som offshore.

Erfaring fra 12 generasjoner i flytende lukket oppdrett

FishGlobe er aktøren innen flytende lukket oppdrett som har mest erfaring med fisk i anleggene. Den første FishGloben ble satt i produksjon i 2019, og nummer to ble tatt i bruk desember 2021.

– Vi har levert 12 generasjoner postsmolt til nå med tilsammen 3 millioner individer, forteller Tor Magne Madsen, COO i FishGlobe.

Og erfaringene er svært gode:

– Vi har ikke brukt én krone på lusebehandling, vi har ikke hatt noen rømming, ingen kontakt med villfisk eller rovdyr, og vi har ikke sluppet ut noe slam/forurensing. Så det er ingen tvil om at anlegget løser mange av utfordringene i oppdrettsnæringen akkurat nå.

– Vi har også sett en svært god vekstrate hos fisken. Når vi har full kontroll over alle parametre gir det optimale vekstforhold.

Mulig å øke produksjonen med hele 50 %

Ovum har hatt en generasjon fisk i sitt anlegg Egget. I likhet med FishGlobe er resultatene svært bra:

– Vi så en 20 % økning i vekstraten, og hele 98,9 % overlevde. Fôrfaktoren var på 0,85, noe som gir en betydelig kostnadsreduksjon, forteller Cato Lyngøy, CCO i Ovum. – Og selvfølgelig: null lakselus, annen sykdom og rømming.

Lyngøy forteller videre at flytende lukket oppdrett kan øke produktiviteten i næringen med opp til 50 % per lokasjon.

– Erfaringene viser at postsmolten som vokser opp i flytende lukket oppdrett er sunnere og sprekere, og faktisk blir mindre utsatt for lakselus når de settes ut i åpne merder. De fortsetter den gode vekstraten og når matfiskstørrelse hele 4 måneder tidligere!

Ideell for hybrid produksjonsmodell

Det er ikke realistisk at flytende lukket oppdrett skal erstatte alle åpne merder rundt om i verden. Men den kan ha en viktig rolle i verdikjeden:

– Vi har stor tro på en hybrid produksjonsmodell, der et flytende lukket oppdrettsanlegg brukes i kombinasjon med åpne merder, sier Trond Severinsen, CCO i Ovum.

– Man starter med 1 million postsmolt-individer i et flytende lukket anlegg. Når fisken når 1 kg gjør man et uttak på 200.000 fisk som overføres til en åpen merde. Det samme gjentas ved 1,3 kg, 1,8 kg og 2,5 kg. Da sitter man igjen med 200.000 fisk som vokser til matfisk i det lukkede anlegget, mens 800.000 vokser i åpne merder. Totalt sett blir eksponeringen til lakselus, påvirkningen på ytre miljø og risiko for rømming betydelig redusert.

Totalt sett mer lønnsomt med flytende lukket oppdrett

Marine Donut er Bluegreen sitt konsept for flytende lukket oppdrett. Det første anlegget ble ferdigstilt i sommer og fiskinntak er planlagt i løpet av høsten.

– Anlegget fungerer med samme prinsipper som FishGlobe og Egget, så det er svært sannsynlig at resultatene vil være tilsvarende, sier Nils-Johan Tufte, CEO i Bluegreen.

Tufte fokuserte på at til tross for at flytende lukket oppdrett har en høyere CAPEX sammenlignet med åpne merder, blir lønnsomheten totalt sett bedre.

– Produksjonskostnadene pr kg laks har økt betydelig de siste årene. Fôr og “annet”, som i stor grad består av lusebehandling, er de største kostnadspostene på hhv 41 og 24 % av OPEX. Et flytende lukket anlegg fjerner behovet for lusebehandling, og kostnadene til fôr reduseres.

Når man legger til høyere vekstrate, lavere dødelighet og forbedret logistikk, blir regnestykket totalt sett svært interessant.

– Bransjen må akseptere en høyere CAPEX mot en redusert OPEX, og se på lønnsomhet i et lengre perspektiv.

Konsesjonsregimet må tilpasses ny teknologi

Også innen oppdrettsnæringen ligger myndigheter og reguleringer bak teknologiutviklingen. Konsesjonsregimet ble skapt i en tid der åpne merder var eneste mulighet, og de siste årene har det kommet en rekke utredninger og rapporter som anbefaler endringer for å utvikle næringen i en mer miljøvennlig retning.

– Konsesjonsregimet må tilpasses ny teknologi, sier Tufte. – En konverteringsordning vil stimulere næringen til å investere i lukkede løsninger samtidig som produksjonen av oppdrettsfisk øker. Sistnevnte er et uttalt mål fra norske myndigheter. En ordning med miljøteknologitillatelser var på høring høsten 2021, men så ble det stille. Vi håper denne også snart kommer på plass.

Reserver en plass i køen

Skal man dømme ut fra interessen og signaler under Aqua Nor nærmer flytende lukket oppdrett seg et gjennombrudd. Men det tar tid å utvide produksjonskapasiteten.

– Når endringene i konsesjonsregimet kommer på plass, vil etterspørselen eksplodere, det er jeg 100 % sikker på, sier Madsen. – Dersom jeg var en oppdretter nå ville jeg snarest legge inn en bestilling på ett av disse konseptene, og sikre en plass i køen.

Ønsker du å lese mer om de tre konseptene for flytende lukket oppdrett?

FishGlobe I Egget I Marine Donut

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35

Relatert innhold