Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 1.09.2022

Fjernvarme til nye Drammen Sykehus

Drammen Fjernvarme har forsynt næringsliv og privatpersoner med fjernvarme siden 1984. De bygger nå en ny energisentral på Brakerøya i Drammen. Drammen får dermed Norges største varmepumpeanlegg lokalisert på et sted!

Utømmelig ren og fornybar ressurs

Den nye energisentralen skal forsyne Drammen by med varme og Brakerøya med kjøling. Anlegget utnytter sjøvann som en ressurs for varme- og kjøleproduksjon. Det er en utømmelig, 100 prosent ren og fornybar ressurs. 

– Dette prosjektet skal sette Drammen Fjernvarme i stand til å levere fjernvarme og -kjøling til Nytt Sykehus Drammen og øvrig bygningsmasse i samme område. I tillegg skal det etableres en adskilt back up forsyning for varme og kjøling til det nye sykehuset i Drammen, forteller Bård Bergan, prosjektingeniør i Bluegreen.  

Omfattende rørpakke og 17 meters dyp

Bluegreen skal levere en omfattende rørpakke:

– Vi skal til sammen levere over 1000 meter inntaksledninger og utslippsledninger, og noe av arbeidet vil utføres på 17 meters dyp. Her samarbeider vi med Dykkerteknikk. Oppdraget omfatter også installasjon av PE-rør og mekanisk arbeid i sjøvannskum og energisentralen. 

Solid aktør med høyt kvalifiserte medarbeidere

Johan Grinrød i Norsk Energi er prosess og innkjøpsansvarlig for sjøvannsanlegget. Han sier følgende om hvorfor Bluegreen vant kontrakten:

– Bluegreen er en solid aktør med høyt kvalifiserte medarbeidere. De er derfor en naturlig samarbeidspartner i dette prestisjeprosjektet.

Arbeidet med sjøvannsrørene starter opp i august og er planlagt ferdig neste høst. Den nye sentralen vil kunne levere varme og kjøling fra våren 2024.

Bård Bergan

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 48 04 66 07