Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 5.10.2023

Landbasert oppdrett: Anlegg for Sande Settefisk ferdigstilt

Det er Sterner som hatt totalentreprisen for prosjektet. Vi har vært underleverandør, med ansvar for rør under og over grunn, sjøledningen samt lining av fiskekarene.

Prosjektet i Gloppen kommune, et par km fra Sandane, har en totalkostnad på rundt 270 millioner kroner uten merverdiavgift.

Første utsett av fisk ble nylig gjort etter 75 dager i bygget. Da var fiskene 280 gram. Fordelen med fremvekst på land til større størrelser er at fisken står kortere tid i sjøen, noe som avgrenser eksponering mot sykdommer.

Fisk til egne anlegg

Styreleder i Sande Settefisk og daglig leder i Nordfjord Laks Svein Klævold sier til Byggindustrien at anlegget i første omgang blir bygget for å skaffe fisk til egne anlegg.

– Vi håper å kunne produsere i overkant av 1.000 tonn fisk i året i det nye anlegget. Vi beregner at fisken skal stå i anlegget til cirka 500 gram før den flyttes ut i sjøen. Vi er allerede i gang med produksjonen og leverte nylig den første fisken til Svanøy Havbruk. Eierne våre skal ha mye av fisken selv, men om lag en tredel blir solgt til eksterne, sier Klævold.

Unike renseløsninger fra Sterner

Det har vært en del medieomtale den siste tiden om eldre settefiskanlegg og utslipp. Det nye settefiskanlegget er utstyrt med avansert renseteknologi, levert av vår samarbeidspartner Sterner.

– Den ordinære renseprosessen består av klassiske rensetrinn som mekanisk filtrering der partikler blir fjernet med filter, og biologisk behandling for å redusere giftstoffer som ammonium, nitritt og nitrat. Dette er stoffer som tar livet av fisken om konsentrasjonene er høye. Til slutt blir CO2 avluftet. Sterner benytter unike detaljer internt i hver av disse delprosessene.

Fôrrester og annet avfall fra produksjonen samles sammen i renseanlegg, tørkes og leveres videre i et sirkulærøkonomisk kretsløp. Sterners unike løsning innebærer mekanisk avvanning og tørking (MAT) på en slik måte at det ivaretar viktige næringsstoffer.

Bluegreen: En kompetent og løsningsorientert leverandør

Vi begynte å jobbe på det landbaserte anlegget høsten 2021. Rune Dorholt har vært prosjektleder for våre leveranser, og berømmer det gode samarbeidet med Sterner, og de andre leverandørene på prosjektet: – Med god kommunikasjon og samspill har vi utfordringene på en smidig måte. 

Prosjektleder hos Sterner, Thomas Haugehåtveit, er enig:

– Vi er fornøyd med veldig god dialog og samarbeid om løsninger, samt en løsningsorientert innstilling på byggeplass. Dette gjorde at vi kom i mål med gode løsninger, tross mange skjær i sjøen - som kulde og mye snø i byggeperioden.

Vi takker for tilliten! Les mer om hva vi kan tilby lukket oppdrett.

Les mer om prosjektet på bygg.no

Foto fra bygg.no

Bård Bergan

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 48 04 66 07