Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 22.11.2022

Næringen vil bidra, men innretningen må stemme.

La oss videreutvikle norsk oppdrettsnæring og eksportere teknologi, var budskapet vårt da stortingspolitiker Jone Blikra og ordfører Hallgeir Kjeldal kom på bedriftsbesøk sammen med NHO.

For høy skatt rammer kyst- og Distrikts-Norge og leverandørindustri fordi investeringene blir satt på vent. Vi opplever allerede negative konsekvenser av Regjeringens forslag om grunnrenteskatt og dette synes vi det er viktig å formidle til politikerne våre.

– Potensiale for vekst og nye arbeidsplasser er stort, men rammene må være på plass fordi kneikene kan være tøffe, sier Nils-Johan Tufte, adm.dir i Bluegreen.

Investeringene er store og det økonomiske handlingsrommet må være der:

– Det er helt avgjørende for å ta risikoen, understreker han.

Bedriftene skaper liv til bygd og by

8 av 10 bedrifter er misfornøyde med regjeringens politikk, ifølge Næringslivets undersøkelse som nylig ble lansert. Regjeringens forslag om grunnrenteskatt rammer leverandørindustrien. Oppdrettsnæringen ber om tid til å områ seg, og ønsker dialog med politikerne for å finne en god løsning. Innretningen skaper diskusjon, og det dreier seg blant annet om prissetting.

– Flere lakseoppdrettere sier at nettopp normpris gjør risikoen med kontrakter enorm, da de kan risikere å bli skattet for langt mer enn de faktisk tjener dersom spotprisene skulle stige langt over kontraktsprisen. Derfor unngår de nå å inngå lange kontrakter, forklarer Tufte.

Vi opplever allerede at investeringer blir satt på vent og prosjekter blir utsatt eller lagt på is.

– Jeg etterlyser dialog og forutsigbare rammevilkår for bedriftene.

Les mer: iLaks rapporterer: Bluegreen priser seg lykkelig over kontrakten med SalMar

Gode rammevilkår sikrer arbeidsplasser

En grunnrente på max 15 % og riktig innretning med høyere bunnfradrag og reell cash effekt fra myndighetene ved investeringer, er forslaget vårt.

– Tallgrunnlaget som regjeringen har lagt til grunn stemmer ikke helt og rentesatsen bør reduseres betraktelig, sier Tufte. – Gode rammevilkår for næringen er avgjørende, og forslaget om miljøteknologi konsesjoner, som fremmer lukket teknologi som Marine Donut, er viktig å få etablert. Det er et stort behov for en ordning med miljøteknologitillatelser.

Stortingspolitiker Jone Blikra tar med innspillene fra Bluegreen inn i budsjettdiskusjonen på Stortinget:

– Selve innretningen blir sett nærmere på, lover Blikra.

Ordfører i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal, er opptatt av lokale arbeidsplasser og økt verdiskaping. Han mener innretningen på regjeringens skatteforslag kan skape utfordringer.

– Kommuner som Bamble er avhengig av en driftig og lønnsom leverandørindustri. Jeg er imponert over hva Bluegreen har fått til så langt, og vi politikere bør legge til rette for videre vekst, ikke gjør det vanskeligere, sier Kjeldal.

Marine Donut løser mange av utfordringene i bransjen

Bedriftsbesøket avrundes med at politikerne får en omvisning på anleggsområdet der Marine Donut bygges. Det er et lukket oppdrettsanlegg, spekket med teknologi og sensorikk, som løser utfordringene i oppdrettsnæringen knyttet til lakselus, rømning og produksjonskostnader.

– Skal man virkelig lykkes må oppdrettsanlegget også være økonomisk bærekraftig, og gi en konkurransedyktig pris på fisken. Jeg mener Marine Donut har alle forutsetninger for å kunne levere også på dette kriteriet, avslutter Tufte.

Les mer: Fiskeridirektoratet på "smultring"-befaring

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35