Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 30.04.2024

Ny jobb: Gassveien

Bamble kommune har snakket om Gassveien i over 50 år. Nå er byggingen endelig i gang! Vi er engasjert for å sveise den nye vannledningen.

Fylkesvei 353 mellom Rugtvedt –Surtebogen i Bamble, bedre kjent som Gassveien, har vært et tema i flere tiår. Strekningen går mellom det viktige industriområdet på vestsiden av Frierfjorden, der store bedrifter som vår nabo Ineos, deres søsterbedrift Inovyn, og plastrørprodusenten Pipelife holder til, og E18. Planene ble utarbeidet på 70-tallet – industrien fikk ansvar for veien mellom Herre og Surtebogen, som raskt ble oppgradert, og staten den resterende strekningen mellom Surtebogen og Rugtvedt.

Veien er smal og svingete, tett på bolighus og myke trafikanter – og et sant mareritt for de titusenvis av vogntogene som kjører på den årlig.

– Gassveien er kjempeviktig for å flytte tungtransport vekk fra boligområder, trygge sykkelstier for barn og unge, og ikke minst bedre fremkommeligheten for de som bor her, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid til Bamble kommune, da første dynamittsalve ble utløst i januar 2024.

Bluegreen engasjert for å sveise vannledning

Det er Hæhre som vant anbudet om bygging av Gassveien, en strekning på 3,9 km. Prosjektet omfatter sprengning/masseflytting, veibygging, VA, elektro og konstruksjoner.

Som en del av prosjektet skal det etableres ny vannledning for Bamble kommune på strekningen, og det er her Bluegreen kommer inn.

– Vi er engasjert av Isaksen Hæhre, et datterselskap av Hæhre, for å sveise vannledningen. VA-rørene som vi sveiser har en dimensjon mellom 180 og 800 mm, forteller Tim Robinson, som er en av plastsveiserne som jobber på prosjektet. – Det er rør til vann, avløp og overvann, samt trekkerør, der det er nødvendig.

Plastverkstedet vårt sveiser og leverer alt av rørdeler som bend og grenrør. Det er en stor fordel, både for oss og oppdragsgiver.

Les mer: Vårt plastverksted leverer prefabrikasjon

Gassveien er planlagt ferdig sommeren 2026.

Rune Dorholt

Prosjektleder / BIM ingeniør

Email E-post

Phone 40 55 44 05

Relatert innhold