Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 11.05.2022

Ny leveranse til BioSort

BioSort sitt innovative konsept iFarm utvikles stadig videre. Ved hjelp av sensorikk, kunstig intelligens og maskinlæring skal iFarm gjenkjenne laks på individnivå, for å gi hver enkelt fisk den oppfølgingen de trenger.

BioSorts målsetning er å bidra til at svinnet i næringen betydelig reduseres – noe som er bra for både økonomien, miljøet og fisken.

Et viktig element i konseptet er muligheten til å sortere ut fisk som trenger ekstra oppfølging. Nylig gjennomførte BioSort en test av en mekanisme som sorterer svømmende fisk i oppdrettsanlegget. Under testen ble sorteringsmekanismen operert manuelt, men nå som man har vist at det er mulig, er neste steg å utvikle en automatisk løsning.

Bluegreen bygger og leverer oppdriftselementer for å heve og senke konstruksjonen. Dette er nødvendig for å få til en smidig prosess i forbindelse med service og notbytte i sjø. I denne omgangen skal vi levere totalt 27 oppdriftselementer, som skal monteres på Cermaq sitt oppdrettsanlegg i Steigen i løpet av våren. Bluegreen leverer også en rekke presisjonsskårne funksjonelle deler samt PE deksler inn i prosjektet.

Bernt Saugen, prosjektleder i BioSort, er fornøyd med samarbeidet med Bluegreen:

– Bluegreen har dyktige fagfolk som evner å snu seg raskt. Vi er i en prototypefase og behovet for modifiseringer kan oppstå plutselig. Bluegreen har kort responstid og leveransene er av høy kvalitet.

Vi takker BioSort for tilliten og ser frem til videre samarbeid!

Kristoffer Rønning

Kalkulatør

Email E-post

Phone 91 11 29 47

Lurer du på hvordan systemet til BioSort fungerer? Se filmen under som forklarer konseptet!