Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 10.11.2021

SalMar // Nytt settefiskanlegg i Midt-Norge

Trenden har vært tydelig i flere år. Landbaserte smolt- og postsmoltanlegg blir større og mer komplekse - og leverer også bedre på de fleste parametre. Det medfører også økte krav til leverandører, og vi er stolte av å være en del av et toppet lag med fagspesialister når SalMar bygger nytt settefiskanlegg på Tjuin i Malm.

– Det nye anlegget vil bli et topp moderne anlegg for smoltproduksjon. RAS-teknologien gjør at man reduserer ferskvannsforbruket med mer enn 97 prosent sammenlignet med tradisjonelle gjennomstrømningsanlegg, forteller SalMar

Slam vil bli samlet opp og kan brukes inn i den sirkulære økonomien, enten som biogass eller jordforbedringsmiddel.

– Til sammen gjør dette at man minimerer det miljømessige fotavtrykket til anlegget og er i tråd med SalMars planer for en videre bærekraftig utvikling av næringen.

Ferskvanntilførsel og avløpsrør

Prosjektet har en ramme på 1,2 milliarder kroner og vil ha en kapasitet på 4.000 tonn eller om lag 20 millioner smolt avhengig av smoltstørrelse. Bluegreen prosjekterer og installerer ferskvanntilførsel og avløpsrør. Også her utmerker prosjektet seg i størrelse. 

– Vi leverer en rørledning på ca 7000 meter i terreng og 2000 meter over sjø, forklarer prosjektingeniør Erik Klepp. – Det krever både ekspertise og oppfinnsomhet. Med våre McElroy-maskiner sveiser vi passende lengder som flyttes opp i terrenget, før neste bit sveises på. 

Et kompetent mannskap

– Da vi startet prosjektet var Bluegreen nyetablerte. Men vi visste at de hadde et kompetent mannskap med mye erfaring, sier Jon-Ivar Hovd, Prosjektsjef i SalMar Settefisk AS. – De lange avstandene gjør tilførsel av vann og avløp krevende, og Bluegreen har løst dette på en god måte. Vi er svært fornøyd med leveransen. 

I tillegg til vanntilførsel og avløpstjenester til oppdrettsanlegget, leverer vi tilførsel av kommunalt drikkevann til tettstedet Malm. 


Erik Klepp

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 40408291