Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 23.03.2023

Samarbeid med NAV og Grep Grenland: – Vinn vinn!

Det er et stort behov for flere fagarbeidere i norsk industri, og Bluegreen er dessverre intet unntak. Vi vokser raskt og plastsveising er et fag med lav kjennskap. Et godt samarbeid med NAV gir oss tilgang på kandidater.

Børre Eriksen, Grep Grenland, Elg Ragnar Thunes, Bluegreen og Vidar Lager, NAV.

Det er Elg Ragnar Thunes som har ansvar for rekruttering i Bluegreen. Han forteller at det er krevende å få tak i kompetent arbeidskraft.

– Folk velger jo typisk yrker de kjenner. Og når plastsveiser-faget har lav kjennskap fører det til få søkere. Vi ønsker å jobbe aktivt mot skolene for å snu dette, men det er et mer langsiktig løp. Gjennom samarbeid med NAV og Grep Grenland kan vi få tilgang på folk som kan bidra inn etter bare noen uker på kurs.

Les mer: Jobb hos oss

Plastsveisfaget ga en aha-opplevelse

Kandidatene Thunes snakker om kommer fra kurset “Hjelpearbeider bygg & anlegg” i regi av Grep Grenland. Der blir deltakerne presentert for ulike type fag innen bygg og anleggsbransjen, og velger fordypning i det faget de interesserer seg for. Etter en omvisning på Marine Donut, det lukkede oppdrettsanlegget som Bluegreen bygger, fikk flere øynene opp for nettopp plastsveiserfaget.

– Det var ikke noe de hadde tenkt på før. For som Elg sier, kjennskapen til plastfaget er lav. Men flere fikk seg en aha-opplevelse, sier Børre Eriksen, kursleder i Grep Grenland.

Av de interesserte valgte vi ut to kandidater som først får prøve seg i produksjonen, gjennom en praksisplass. Hvis interessen fortsatt er tilstede, går de videre til kursing i plastsveisfaget – med en mulig fast ansettelse hos oss som motivasjon i den andre enden.

Vidar Lager, markedskontakt i NAV Bamble, forteller at de har gode resultater med denne modellen.

– Når kandidatene starter løpet med praksisplass hos bedriften får man avklart motivasjonen tidlig, og man får kartlagt om vedkommende har profilen som behøves for å passe inn, både i bedriften og yrket. På den måten unngår vi å kaste bort tid og ressurser på unødvendig kursing, til det beste for både kandidaten, bedriften og samfunnet, sier Lager.

Alle har en plass. Det gjelder å finne den.

Lager forteller videre at mange har trøbbel med å komme inn i jobb fordi de har utfordringer som for eksempel lese- og skrivevansker.

– Men en plastsveiser kan godt ha utfordringer, men likevel bli en god fagperson og ressurs for arbeidsgiver. Hvis man liker å jobbe selvstendig og holde på med noe man kan bli skikkelig god på, så kan det være en god match, sier Thunes. – Et lag med bare spisser fungerer dårlig. Ofte velger folk å ikke søke seg inn, fordi tror de ikke passer inn. De snakker seg selv ned. Men med dette samarbeidet med NAV og Grep får vi mulighet til å bli kjent, snakke med kandidatene og se dem.

– Alle har en plass. Det gjelder å finne den.

En veldig inkluderende bedrift

Både Lager og Thunes er godt fornøyd med samarbeidet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med NAV siden oppstarten. Både når det gjelder praktiske ting rundt sykemeldinger, samt rekruttering og arbeidsutprøving, sier Thunes.

– Vi bruker energi på bedriftene som ønsker å samarbeide med NAV. Som er oppriktig opptatt av å skape resultater og ikke bare utnytte systemet. Det skal være vinn, vinn, sier Lager. – Jeg kan trygt si at NAV anser Bluegreen som en veldig inkluderende bedrift.

Kunne du tenke deg å jobbe i Bluegreen? Les mer om mulighetene her.

Elg Ragnar Thunes

Partner / HMSK- og HR-leder

Email E-post

Phone 40 40 82 93