Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 2.06.2021

Setter High Force Fusion på dagsorden

Som alle bransjer, er også plastsveis i konstant utvikling. Noen er skeptisk til endringer og ny teknologi, mens andre omfavner den. Vi i Bluegreen tilhører den siste gruppa. Nå ønsker vi å sette High Force Fusion på dagsorden.

High Force Speilsveis er en metode der man, som navnet tilsier, sveiser under høyt trykk. Faktisk ca dobbelt så høyt trykk som den tradisjonelle sveiseprosedyren som INSTA 2072 henviser til. Det høye trykket gjør at termoplasten smelter sammen raskere, og man sparer tid. Få maskiner klarer dette, men våre McElroy-maskiner håndterer også dette.

Og tid er som kjent penger i denne som andre bransjer. I vårt siste prosjekt gjorde vi en beregning som viste at vi kunne spart hele 90 timer ved å benytte High Force-metoden ihht ISO-standard fremfor INSTA-standard. 

Så hva er utfordringen? Jo, i Norge benyttes INSTA 2072, og derfor må man forholde seg til denne metoden. Men er det fremgangsmåte eller resultat som teller? I tidligere jobb engasjerte vårt nøkkelpersonell Kiwa til å teste high force-sveiser sammenlignet med INSTA 2072-sveiser. Rapporten konkluderte med at begge bestod kravene til visuell kontroll og strekkfasthet.

For å få high force sveis på dagsorden har vi satt i gang en ny test hos en uavhengig tredjepart. Vi gleder oss til å publisere resultatet, bevise fordelene - og utfordre bransjen til å omfavne nye og mer effektive metoder. 

Følg med!

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35