Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 27.10.2021

Skal halvere svinnet i oppdrettsnæringen

Den norske startupen BioSort utvikler sensorbaserte løsninger for optimalisering av fiskeressurser. Målet er å erstatte manuell inspeksjon og stikkprøver med automatikk og prosessovervåkning hentet fra moderne produksjonsprosesser. Ved å håndtere fisk på individnivå får man både økt fiskevelferd og høyere produksjonsutbytte - bra for både miljøet og lommeboka.

BioSorts produkt, iFarm, overvåker helse, lus og vekst for hver fisk i en merd. Individuelle fisk kan bli fjernet, for eksempel smittebærere og lusesamlere. I dag behandles alle fisk mot eksempelvis lakselus, når bare en mindre andel fisk trenger behandling. Med iFarm-systemet får hver fisk en unik helsejournal som oppdateres ukentlig. Målet er at dødeligheten minst skal halveres ved å ta ut syk fisk og behandle bare de som trenger det.

Selve systemet består av et nottak og et øvre svømmevolum med tilgang til overflaten, og monteres i standard åpne merder i sjø. For å få til en smidig prosess under avlusing identifiserte BioSort behovet for oppdriftselementer for å heve og senke konstruksjonen. Bernt Saugen, CTO i BioSort, kom til Bluegreen for bistand.

– Det var en utfordring som dukket opp. Bluegreen hjalp oss med tegning, engineering og produksjon av oppdriftselementene, alt levert i løpet av kun et par uker, forteller Saugen. – Vi setter stor pris på å ha dyktige leverandører som kan stille opp på kort tid.

Nå er ni sett med elementer på vei opp til Vesterålen, der de skal ettermonteres på Cermaq sine merder som er utplassert i vakre omgivelser i Langøyhovden.

Bård Bergan

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 48 04 66 07