Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 28.09.2021

Sterner // Sande settefiskanlegg

I august signerte vi en flerårig strategisk samarbeidsavtale med Sterner. Vi har tidligere levert rørpakker til klekkeri og fiskelab på Campus Ås og nå er vi i gang med å levere en ny spennende jobb.

Sande Settefisk i Sandane skal etablere ny avdeling for produksjon av postsmolt, noe som vil øke produksjonen fra 1 til hele 5 millioner smolt årlig. Sterner vant kontrakten om bygging av anlegget og har engasjert Bluegreen til å levere prosessrørpakken i termoplast.

Bluegreen har en demonstrert ekspertise på termoplast og er en ryddig leverandør. De leverte godt på jobben på Campus Ås, og vi ser frem til et langsiktig samarbeid, sier Kim David Lid, CEO i Sterner Solutions.

Anlegget i Sandane skal benytte Sterner sin modulbaserte RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture System). Sammenlignet med tradisjonelle sentraliserte RAS systemer medfører modulløsningen en rekke viktige fortrinn:

Rørpakken vi leverer skal frakte vann mellom seks kar og RAS-anlegget. Den er over 50 meter lang, og det største røret har en diameter på 800 mm. Prosjektet vil engasjere 10 personer fra Bluegreen.

– Sterner er helt i spiss på RAS-teknologien, og har bra produkter og en dyktig stab. Det er veldig givende å jobbe med dem, sier Bård Bergan, kalkulatør og prosjektingeniør i Bluegreen.

Bildet under er fra installasjon av anlegg på Campus Ås.

Bård Bergan

Kalkulatør / Prosjektingeniør

Email E-post

Phone 48 04 66 07