Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 20.12.2023

2023: – Et travelt år på verkstedet vårt

Plastverkstedet er på mange måter navet i virksomheten til Bluegreen. Der prefabrikeres deler til egne prosjekter, som Marine Donut og Granitor/NOAH, og vi lager skreddersydde produkter til en rekke kunder.

Verkstedsavdelingen ledes av Kristoffer Rønning. Han har en stab på 12 personer, som inkluderer et par lærlinger og en teknisk tegner/designer. De fleste jobber inne på verkstedet, men han leder også et par ressurser som jobber ute, blant annet med å sveise rør i grøft.

– Omsetningen på verkstedet har vokst jevnt og trutt siden vi startet opp, og vi ender nok en gang på “all time high”, forteller Rønning.

50/50 internt og eksternt

Oppdragene fordeler seg ca 50/50 mellom interne og eksterne prosjekter.

– Vi har jobbet på ca 150 prosjekter i 2023, fordelt på smått og stort, sier Rønning. – I tillegg kommer de interne leveransene, hvor Marine Donut selvfølgelig utgjør en stor del. Her var det behov for mye prefabrikkering og spesialdeler. I høst har vi hatt et team som har jobbet på prosjektet for Granitor. Der har vi laget prefabrikerte rørdeler og spoler.

Les mer: Bygging av anlegg for spesialavfall følger planen.

Skreddersøm

Uavhengig av om leveransen er ekstern eller intern, er en ting felles med alle verkstedets prosjekter: De krever skreddersøm.

– Vi lager veldig sjelden noe likt, alt er stort sett skreddersøm, sier Rønning. – Det gjelder enten det er snakk om en del eller et ferdig produkt, slik som PE-kummer. Vi kan lage det meste!

– Vi jobber enten på tegning fra kunde, eller vi bidrar med produktdesign og teknisk tegning, fra idé til ferdig produkt.

Les mer: Skreddersøm og spesialdesign

På listen over oppdrag verkstedet har levert det siste året er blant annet filter, kummer, rørdeler, oppdriftselementer og tanker.

Utvalgte produkter levert i 2023

Kjemikaletank

Nedgravd tank for kjemikaliesøl. Tanken er utstyrt med sikkerhetsbarriere ved en evt lekkasje.

Kunde: BKS Industrier

Pumpestasjon

Pumpestasjon for Porsgrunn Kommune med Ø1600 mm.

Kunde: Sulzer

Luftekanaler

376 meter med perforerte luftekanaler til 4 nye brønnbåter

Kunde: Aas Mek - Vestnes

Inntakssil

Inntakssil til sjøledning på karbonfangst/CCS-prosjektet Langskip.

Kunde: Aker Solutions

Kristoffer Rønning

Verkstedsformann

Email E-post

Phone 91 11 29 47