Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 13.12.2023

NOAH: – Bygging av anlegg for spesialavfall følger planen.

Byggingen av NOAHs nye anlegg for avvanning av uorganisk farlig avfall går fremover som planlagt. Bluegreen leverer prefab og installasjon.

Det er svenske Granitor som vant kontrakten om bygging av anlegget, og de engasjerte Bluegreen som underleverandør med ansvar for non-metallic piping. Ida Nilsen er Bluegreen sin formann på prosjektet.

– Vi jobber både med prefabrikering av rørdeler som spoler og bend, samt installasjon og montering av disse på Langøya, forklarer Nilsen.

Les mer: Ny teknologi øker kapasiteten

Prefabrikering og installasjon

Vår leveranse startet i august, og planlegges å være ferdig i februar. Rundt ti personer fra Bluegreen er engasjert i prosjektet.

– Vi har et team på seks som står for installasjon og montasje på Langøya, mens 4-5 stykker jobber med prefab på verkstedet vårt.

Godt samarbeid med Granitor

Nilsen skryter av samarbeidet med Granitor.

– Granitor er svært ryddige og enkle å samarbeide med. De har full kontroll på alle tegninger og dokumentasjon, og har en konstruktiv og god dialog. Når uforutsette ting oppstår, for det gjør det jo alltid i et så stort prosjekt, så blir det aldri til et problem. De har holdningen: “dette løser vi”.

Siden Granitor er eksperter på stål og har mindre erfaring med termoplast, opplever vi at de har høy tillit til vår kompetanse.

– De lytter alltid til oss, og stoler på våre forslag, sier Ida.

Les mer: Fra lærling til formann på 2 år

Strenge krav til dokumentasjon

Det er bestilt inn nærmere 3 km PE-rør til prosjektet! Det kommer fra østeriske Agru, og er levert via GPA som deres norske forhandler.

– I dette prosjektet var det strenge krav til dokumentasjon. Granitor har lovet full sporbarhet på alle deler og alle sveiser. Det var en av grunnene til at Agru ble valgt som plastleverandør. Deres produkter har svært høy kvalitet, og all dokumentasjon er i skjønneste orden, sier Nilsen.

Vårt eget sveisearbeid dokumenteres i sveiselogger, der vi blant annet noterer ned trykk, temperatur og dimensjon.

Les mer: En ny standard innen plastrørsveising

Ida Nilsen

Formann

Email E-post

Phone 47631199