Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 14.02.2024

Bluegreen deler innsikt i lukket oppdrett med canadisk delegasjon

En delegasjon fra Canadiske myndigheter var nylig på studietur i Norge, for å lære mer om lukket oppdrettsteknologi og høre om våre erfaringer. Et av stoppestedene var Bluegreen og befaring på Marine Donut.

Delegasjonen fra Canada hadde hørt mye om ulike konsepter for lukkede oppdrettsanlegg, og ønsket å se dem “in real life”. De var også interessert i å få innspill til hvordan teknologien kan implementeres på en god måte i British Columbia.

“Transition plan” i BC fra åpen til lukket fiskeoppdrett

Canadiske myndigheter jobber med en “transition plan” – en plan for hvordan oppdrettsnæringen i British Columbia kan utvikle seg fra tradisjonelle åpne merder til teknologi som minimerer kontakt mellom oppdrettslaks og villaks. Målet er å skape en næring som er bærekraftig for miljø, økonomi og sosiale forhold. Det siste er særlig viktig for regionens urbefolkning.

Nils-Johan Tufte forteller om et interessant møte:

– Den canadiske delegasjonen var svært interessert. De lurte på hvordan teknologien i lukkede oppdrettsanlegg fungerer, samt kapasitet, økonomi og rammevilkår. De var også interessert i å høre hva som skal til for at denne type teknologi, som Marine Donut, skal benyttes i Canadiske farvann.

Les mer: Slik fungerer Marine Donut

Bluegreen sine innspill

Dette er våre innspill:

  1. Lisensene bør ha en varighet på minimum 9 år. Dette er for å sikre forutsigbarhet for god økonomi, siden capex selvfølgelig er betydelig høyere for lukkede anlegg enn åpne merder. Vi trenger mer forutsigbarhet enn dagens lisenser med en varighet på 2-6 år.

  2. Det må bygges ut elektrisk infrastruktur langs kysten for å sikre landstrøm til de flytende lukkede anleggene.

  3. Det bør være et insentivbasert system for lukkede lisenser. Fiskeoppdretteren bør premieres dersom utfordringer knyttet til eksempelvis rømming, lakselus og lokal forurensing unngås.

  4. Det er viktig med forutsigbarhet rundt saksbehandling. For å gjøre store investeringer i ny teknologi, trenger oppdretterne effektive, forutsigbare prosesser og raske beslutningslinjer.

Sameksistens er nødvendig for å lykkes

Et svært sentralt stikkord, for å lykkes med overgangen, er sameksistens.

– Det vil ta mange år før prisen og produksjonskapasiteten på lukkede anlegg er på et nivå som gjør det mulig å flytte hele volumet fra åpne merder til lukkede anlegg, sier Tufte. – Man må derfor tenke sameksistens, der åpen og lukket oppdrettsteknologi benyttes side om side.

Et svært aktuelt scenario er å benytte flytende lukket oppdrett til post-smolt, og åpne merder til matfisk.

– Men da må regelverket og forutsigbarheten være tilrettelagt, sier Tufte.

Les mer: Flytende lukket oppdrett løser næringens utfordringer

Foruten Bluegreen/Marine Donut, var den canadiske delegasjonen på besøk hos FishGlobe, Cermaq, Salmon Evolution og CtrlAqua.

Delegasjonen besto av Alexandra Dostal, Senior Assistant Deputy Minister i DFO; Brenda McCorquodale, Acting/Senior Director, Aquaculture Management Directorate – Pacific region; Barry Green, Manager, Aquaculture Policy and Regulatory Affairs og Roy Kristiansen, Trade Commisioner, Canadian Embassy Norway.

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35

Relatert innhold