Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 28.02.2024

Brønnbåttest vellykket - Marine Donut sikrer skånsom håndtering av fisk

Håndtering av levende laks i brønnbåt er risikofylt, men en aktivitet som havbruksnæringen er helt avhengig av. Et sentralt delmål med Marine Donut-prosjektet var å utvikle et konsept som kunne gjøre tømmingsprosessen av fisk fra anlegg til brønnbåt så skånsom som mulig.

Ved tømming av tradisjonelle merder, blir laksen samlet på et lite volum ved hjelp av trengenot. Dette kan være stressende for fisken. Den høye fisketettheten på et begrenset område fører også til redusert vannkvalitet med lavt oksygeninnhold. Hvordan løser så Marine Donut denne utfordringen?

Først heves oppdrettsanlegget ca. 20 % før det kobles til brønnbåten og tiltet med 4 grader. Dette sikrer at vannstrømmen opprettholdes både inn og ut av anlegget. Vannvolumet reduseres gradvis for å opprettholde optimale forhold så lenge som mulig, og dermed minimere stress for fisken. Dette bidrar til økt fiskevelferd.

Under tømmingen er det spesielt tre måleparametre som følges nøye:

Siden Marine Donut er utstyrt med høyteknologisk sensorikk, er det enkelt å følge med på måleparametrene.

Les mer: Faktaark - slik fungerer Marine Donut

Men fungerer teorien like godt i praksis? Det ville vi teste!

– Da brønnbåten ankom, gjennomførte vi en simulering av hele prosessen, fra tilkobling til fylling av fisk og deretter tømming, sier Geir Andresen, prosjektsjef i Bluegreen.

Og resultatet?

Testen var svært vellykket, og vi måtte kun gjøre noen få justeringer. Nå er vi 100 % klare til å ta imot og levere fisk. Vår kunde SalMar er kjempefornøyd!

Geir Andresen, prosjektsjef Bluegreen

Geir Andresen

Partner / Prosjektleder

Email E-post

Phone 40 85 50 00

Relatert innhold