Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 24.08.2022

Donut-modell til Canada for forsøk i sjø

En skalamodell av Marine Donut har ankommet St John's, Newfoundland for å bli modifisert og testet i et lokalt testbasseng. Målet er å bygge en fullskalamodell i Canada for havforsøk i løpet av neste år.

– Vi er i dialog med ulike aktører om sjøforsøk ved bruk av eksisterende lisenser. Det er også mulig at vi søker om lisenser selv, forteller Mark Lane, direktør i Bluegreen Canada. – Den første fasen er å teste 1:10-modellen i de unike forholdene her i Newfoundland, Nova Scotia og New Brunswick, med bølger og tidevann.

Marine Donut er et lukket oppdrettsanlegg formet som en smultring. I full skala har anlegget en kapasitet for 1 million fisk opp til 1,1 kg avhengig av bruken som post-smoltanlegg eller oppvekst. Hovedstrukturen er laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE) som fungerer som en tett barriere mot det ytre miljø for å forhindre luseangrep og sikre god fiskevelferd i anlegget.

 Les mer: Marine Donut

Det nyetablerte selskapet Bluegreen Canada Inc skal markedsføre og selge Marine Donut i det Nord-Amerikanske markedet.

– Dette er et spennende marked for oss, sier Nils-Johan Tufte, adm.dir i Bluegreen. – Med banebrytende teknologi og utforming kan dette lukkede oppdrettsanlegget virkelig bidra til å øke lønnsomheten i bransjen samtidig som man reduserer negativ miljøpåvirkning. Win win. 

Les mer: Etablerer Bluegreen i Canada

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35