Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 1.07.2021

Innovativt produkt for fremtidens oppdrettsnæring

For å øke fiskeproduksjonen og ivareta god fiskevelferd, må vi finne løsninger på utfordringene med rømming, lus og overforbruk av medisin og fôr. Det nye, bærekraftige og kostnadseffektive produktet Marine Donut, løser disse problemene, skriver Fiskeri og Havbruk i en artikkel om Bluegreen.

– Vi har vært med på å utvikle og bygge infrastruktur og konstruksjoner til utallige landbaserte oppdrettsanlegg, men det er flytende, lukkede oppdrettsanlegg vi virkelig satser på. Selv om vi er nyetablert har vi likevel betydelig erfaring fra bransjen, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i Bluegreen.

Han viser blant annet til utvikling og bygging av Preline Fishfarming system som i dag opereres av Lerøy, og FishGLOBE v5 som opereres av Ryfish/Grieg Seafood.

Bærekraftige løsninger

– Mange er opptatt av mikroplast og plastforsøpling. Det er et stort problem, og også noe vi er opptatt av. Men termoplast er et gjenvinnbart og miljøvennlig produkt som reduserer materialforbruket, motstår korrosjon og hindrer lekkasje. Vår visjon er å levere verdens mest miljøvennlige løsninger for og i vann, sier Yvonne Aasbø, markedssjef i Bluegreen. Hun trekker frem den nye havbruksstrategien som lanseres i sommer.

– Bærekraft på agendaen fører til at hele næringen må tenke nytt rundt dette med lukket oppdrett. Her har vi også et helt nytt produkt, og vi står klare til å posisjonere oss når havbruksstrategien lanseres, sier hun.

Marine Donut

Det nye produktet Aasbø snakker om, er en lukket oppdrettsenhet som er miljøvennlig, gir god fiskevelferd og som er kostnadseffektiv. Anlegget er formet som en donut, der fisken svømmer rundt eller står i strømmen.

– Her har vi tenkt helt utenfor boksen både med tanke på design og produksjonsstrategier, sier Tufte, og forteller at ideen ble til etter en drøm.

– Jeg våknet etter å ha drømt om et smultringformet oppdrettsanlegg. Jeg begynte å google, og da kom det opp et bilde av en badering formet som en smultring, der noen hadde tatt en bit. Jeg tenkte at inni den biten kan det stå en strømsetter, og gikk ut på kjøkkenet og begynte å tegne og beregne volum, vekt og kostnader. Det førte til at jeg tok patent og begynte å videreutvikle produktet, sier Tufte.

– Mowi tente på konseptet, søkte om utviklingstillatelse og fikk tilslag på det. Det er et kvalitetsbevis og en anerkjennelse, sier han videre.

Les hele artikkelen her

Relatert innhold