Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 19.09.2023

Se filmen: Bluegreen er en “Ocean Titan”

Serien “Ocean Titans” gjør virksomheter som fremmer bærekraftig bruk og forvaltning av havets ressurser synlige på Reuters. Bluegreen ble håndplukket til å delta i serien med vår Marine Donut.

Havet, som dekker over 70 % av jordens areal, er en betydelig kilde til mat og inntekt for millioner av mennesker rundt om i verden. Fiskeri og akvakultur er viktige næringsveier for mange samfunn. Men havet er under press, fra blant annet klimaendringer, forurensing og overfiske.

Dette var bakteppet da World Ocean Council (WOC) ble etablert i 2008. Det er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt for å samle og representere private selskaper og næringslivet i havsektoren. Målet er å fremme bærekraftig bruk og forvaltning av havressursene samt å adressere globale utfordringer knyttet til havet.

Special Interest Films så en mulighet til å synliggjøre historiene til selskap, organisasjoner og forskere som på ulike måter arbeider for å oppnå målene til WOC. I samarbeid med Reuters ble serien “OCEAN TITANS” skapt.

Bluegreen ble invitert til å delta i serien med vårt innovative konsept “Marine Donut”. Det flytende lukkede oppdrettsanlegget løser mange av næringens utfordringer, og vil kunne gjøre det mulig å få den nødvendige veksten som næringen trenger for å mette verdens raskt økende befolkning – uten at det går ut over miljøet.

Vi bestemte oss for å lage en dokumentar om Bluegreen på grunn av deres innovative og miljøvennlige løsninger innen akvakultur. Prosjektet Marine Donut med SalMar var også en betydelig faktor i vår beslutning. Vi ønsker å sikre at konseptet får oppmerksomheten det fortjener.

Enrose Ramos, Production Manager, Special Interest Films

Relatert innhold

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35