Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 1.09.2021

Vi har fått sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Ordningen er et kvalitetsstempel, og gir kundene våre trygghet på vår kompetanse og kvalitetssystemer.

For å motta sentral godkjenning blir bedriften blir vurdert opp mot byggesaksforskriften. I søknaden må vi dokumentere at vi har kvalifikasjoner, med tanke på både utdanning og praksis, som er tilpasset godkjenningsområdene som vi søker om. Vi ble tildelt følgende godkjenninger:

– Det er viktig for oss at vi innehar den sentrale godkjenningen, sier HMSK- og HR-leder Elg Ragnar Thunes. – Den dokumenterer den høye kvaliteten vi har av fag og systemer. Det gjør det lettere for oss å vinne anbud, og vise oss frem som en solid og god aktør i bransjen. Vi har et høyt utdannings- og kompetansenivå, som gjør at vi kvalifiserer til den høyeste klassen på flere områder. Vi har flinke folk og gode systemer. Det blir lagt merke til.

Den sentrale godkjenningen dokumenterer også at vi er en godkjent opplæringsbedrift.

Elg Ragnar Thunes

Partner / HMSK- og HR-leder

Email E-post

Phone 40 40 82 93