Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 18.01.2023

Landbasert oppdrettsanlegg i Sverige

Når Sterner leverer RAS-anlegg til det internasjonale energikonsernet Fortum, er Bluegreen med på laget. Anlegget skal sørge for at fiskebestanden i Vänern i Sverige bevares.

Det er snart to år siden Sterner og Bluegreen inngikk en flerårig strategisk samarbeidsavtale. Det har resultert i flere spennende prosjekter, i Norge, på Island og nå i Sverige.

Opprettholder bestanden ved utsetting av smolt

– Når man bygger ut kraftverk fører det til utfordringer på laks og ørret som lever i elver og bekker, forklarer Rune Dorholt, prosjektleder i Bluegreen. – Derfor oppretter kraftprodusentene kultiveringsanlegg for å produsere fisk til utsetting i elver og vann. På den måten sørger de for å opprettholde bestanden. 

Gammelkroppa Lax, som eies av Fortum, har siden 1980-tallet produsert kultiveringsfisk for Vänern. Omtrent 175 000 smolt settes ut årlig. Nå skal det bygges en nytt, klimatilpasset anlegg.

Etablerer to nye anlegg

Sterner skal levere det nye anlegget som vil inneholde to RAS-anlegg. En påvekstavdeling med tjueto kar på seks meter i diameter, og en avdeling for stamfiskanlegg som vil inneholde tolv kar på åtte meter i diameter.

Brigitte Voss, prosjektleder i Sterner, forteller at dette er et veldig spennende prosjekt for selskapet.

– Anlegget på Gammelkroppa kommer til å bestå av high-end teknologi som sørger for at fisken har optimale forhold til enhver tid og de beste forutsetningene for å vokse seg sterke og robuste til utsett i elvene. I tillegg vil hele anlegget automatiseres med Sterner Automasjon, som vil gjøre det vesentlig enklere å drifte og overvåke nøkkelparametere, sier Voss. 

Les mer: Fem måneders jobb, dekket av betong

Rør under og over grunn

Bluegreen skal levere rørene til anlegget, både under og over grunn. 

– Vi er i gang med å prefabrikere rørdelene på verkstedet vårt, forklarer Rune. – Da går installasjonsjobben smidig når vi er på plass. 

Bluegreen kommer til å ha et team på fire sveisere og industrirørleggere på plass i Gammelkroppa fra uke 7. 

Rune Dorholt

Prosjektleder / BIM ingeniør

Email E-post

Phone 40 55 44 05

Relatert innhold