Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 16.01.2024

Lokalt samarbeid: Ranold-ekspertise sikret suksess

Vi trengte ikke å dra langt for å finne ekspertisen vi trengte for å få det banebrytende flytende oppdrettsanlegget Marine Donut sertifisert. Ranold, lokalisert i Herøya Industripark, er blant landets tyngste miljøer innen strømningskompetanse.

Fin utsikt fra dekket av Marine Donut. Morten Hansen Jondahl (Ranold), Geir Andresen (Bluegreen), Mikkel Bakli (Ranold)

Sikre høy fiskevelferd

– For Bluegreen har det vært avgjørende å være 100 % sikker på at fisken som skal leve og vokse i anlegget vil få det bra. Det gir både god fiskevelferd og et sluttprodukt av høy kvalitet for konsumenten, forklarer Geir Andresen, partner i Bluegreen og prosjektleder for bygging av Marine Donut.

Marit Kleven, spesialist / Phd, har stått i spissen for leveransene fra Ranold sin side. Arbeidet med smultringen har for det meste bestått av detaljerte CFD-beregninger (Computational Fluid Dynamics – numerisk fluiddynamikk) for å verifisere og optimalisere den interne strømningen inni volumet for økt fiskevelferd.

– Ranold har gjort detaljerte analyser av hastighetsforholdene inne i fiskevolumet for å sikre at de store thrusterne gir nok skyv på vannet til at fisken får god trim. Analysene viser også at det ikke oppstår stillestående soner noe sted i vannvolumet. Slike soner kan være katastrofalt for fisken i anlegget, sier Kleven.

Les mer: Dette er Ranold

En stabil konstruksjon

I 2016 og 2022 utførte Ranold CFD-analyser på Marine Donut konseptet, hvor både eksterne krefter på den flytende strukturen og den interne strømningen ble evaluert.

– Vi har også gjort stabilitetsvurderinger for å dokumentere flyteevne og stabilitet iht NS9415:2021. Da har vi både sett på stabilitet i normalsituasjon samt opp mot et ulykkesscenario basert på worst-case-scenario, sier Kleven.

NYTEK-forskriften krever anleggssertifikat

Akvakulturloven, som skal fremme oppdrettsnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og verdiskaping langs kysten, legger til grunn at alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før de kan tas i bruk. Ny teknisk forskrift for akvakulturanlegg i sjø (NYTEK) ble gjeldende fra 1. januar 2023.

– Våre beregninger har vurdert de påførte miljølastene som Marine Donut blir utsatt for fra bølger, havstrøm og vind, sier Kleven. – Programvaren vi har benyttet er utviklet for tradisjonell skipsdesign, så det har bydd på utfordringer å regne på et utradisjonelt design i plast.

Fysisk krengeprøve verifiserte beregningene

For å verifisere modelleringsarbeidet ble det gjennomført fysiske krengeprøver på Marine Donut, der den ligger utenfor Molde.

– Det ble utført en krengeprøvetest på Marine Donut på Sekken i november, sier Andresen. – Målingene fra den fysiske testen ble sammenlignet med beregningsresultatene utført av Ranold og viser at det er godt samsvar mellom beregning og fysisk måling.

Gleden var stor da Aquastructures tildelte Marine Donut “Approved-stempelet” i slutten av november. Nå overleveres anlegget til SalMar, som er et av verdens største oppdrettsselskaper. Det er ventet at første fiskeinnsett vil bli i vinter.

Les mer: Godkjent produktsertifikat. Neste skritt fiskeinnsett.

Marit Kleven og Trygve Rinde foran en tidlig modell av Marine Donut. Foto: Ragnhild Johansen / Varden.

Litt mer stolthet, takk!

Kleven blir engasjert når det blir snakk om industriområdet Grenland.

Det finnes så mye å være stolt av i vårt nærområde! At det finnes bedrifter som tør å satse og bygger verdens største flytende plast-smultring i Bamble er utrolig kult. Det fine er jo at den bredden i kompetanse som finnes her kan bidra til at de lykkes.

Kleven er ikke i tvil om at den spesialkompetansen som bor i området også kan bidra inn mot Norges store satsning på havbruk. Norsk havbruksnæring har i løpet av 30 år økt sin produksjon av laks og ørret fra rundt hundre tusen tonn til 1.3 millioner tonn i dag. Det er et erklært politisk mål at havbruksproduksjonen skal øke til fem millioner tonn i 2050, men bare hvis det kan gjøres på en bærekraftig måte. Det flytende lukkede oppdrettsanlegget som Marine Donut representerer er en del av løsningen. I et slikt anlegg kan man sikre seg mot rømming av fisk, lakselus og samle opp avfallet på en bedre måte enn med dagens tradisjonelle merder.

– Det at man kan beregne og kontrollere betingelsene for laksen som svømmer inni smultringen gjør også at man kan sikre at laksen har det bra. Prosessindustriell kompetanse og dyrevelferd bør derfor linkes tettere sammen, for vi vil jo helst vite at fisken vi spiser til middag har hatt et godt liv. Det er gøy at simuleringer vi gjør i Ranold kan bidra til glad laks! Det gjør meg stolt, avslutter Kleven.

Fakta

Geir Andresen

Partner / Prosjektleder

Email E-post

Phone 40 85 50 00

Relatert innhold