Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 6.06.2024

Skal bygge tre FishGLOBE - SAMTIDIG

I 2021 bygde vi en FishGLOBE 3,5K for Uponor. På det tidspunktet var den verdens største konstruksjon i termoplast. Nå skal vi i Bluegreen bygge hele tre glober samtidig: 3,5K, 10K og hele 30K.

Adm.dir Nils-Johan Tufte og driftsdirektør Sondre Thorsen gleder seg til å komme i gang med byggingen av de tre globene. Illustrasjonen viser størrelsesforholdet, der den minste har en diameter på 22 meter, noe som tilsvarer lengden på tre lastebiler. Den største globen på 30.000 m3 har en diameter tilsvarende hele 6 lastebiler!

FishGLOBE har i løpet av våren signert kontrakter på levering, drift og vedlikehold av hele tre av deres patenterte glober: FishGLOBE 3.5K (3.500 m³), FishGLOBE 10K (10.000 m³) og FishGLOBE 30K (30.000 m³). Globene vil bli levert til kjente og for nå konfidensielle kunder i løpet av 2025 og 2026. Total kontraktsverdi for FishGLOBE er på over 500 millioner kroner.

Strategiske partnerskap

Bluegreen er sammen med ICON Systems i Sandnes hovedpartnere i de nye kontraktene. Dette sikrer kontinuitet, læring og erfaringsoverføring fra bygging av de to globene som er i full produksjon av postsmolt i Lysefjorden. I tillegg tar FishGLOBE med driftserfaring fra hele 14 grupper av oppdrettslaks i globene.

Nils-Johan Tufte, adm.dir i Bluegreen, er stolt over å være en av FishGLOBE sine strategiske samarbeidspartnere.

“ Vi har stor tro på at flytende lukket oppdrett vil ha en nøkkelrolle i fremtidens fiskeoppdrett. Som en ledende ekspert på termoplast er vi glade for å bruke vår kunnskap og erfaring til å bygge disse store, komplekse konstruksjonene. Nils-Johan Tufte

Utviklingskonsesjon i samarbeid med Nova Sea

FishGLOBE 30K skal leveres til Nova Sea og inkluderer to utviklingskonsesjoner som Fiskeridirektoratet tidligere har tildelt FishGLOBE. 30K-prosjektet ble spesielt krevende etter at grunnrenteskatten ble lansert høsten 2022.

– Vi er utrolig stolte over at et så velrenommert selskap Nova Sea kommer inn og blir partner i dette prosjektet, sier Hellestøl. – Nova Sea har imponert oss på alle måter fra første gang vi møttes, og vi gleder oss til å jobbe sammen med dem framover. Dette blir et helnorsk prosjekt; med oppdrett i Nordland, teknologi fra Rogaland, bygging på Østlandet og leverandører fra hele kysten.

Illustrasjon som viser størrelsen på FishGLOBE 30K

Internasjonale kontrakter

FishGLOBE 3.5K og FishGLOBE 10K skal leverers til en internasjonal kunde. I følge Tor Hellestøl, adm.dir i FishGLOBE, har selskapet jobbet målrettet over flere år med eksport av glober til ulike markeder.

– Vi valgte strategisk å gå veldig hardt mot eksport av vår teknologi all den tid regulering, grunnrente m.m. ga vanskelige forhold for kommersialisering i Norge. Jeg vil berømme vårt team som har vist stayerevne i en utfordrende periode. Vi er svært glade for at det langsiktige arbeidet som er lagt ned har gitt oss betydelige kontrakter og ordrereserve for de neste årene.

Tor Hellestøl, adm.dir i FishGLOBE. Bildet er tatt under sjøsettingen av FishGLOBEN som vi bygde i 2021.

Forventer at myndighetene tilrettelegger for flyttede lukket oppdrett

Også Tufte bemerker at norsk havbrukspolitikk ikke akkurat har stimulert til kommersialisering av ny teknologi de siste årene.

– Disse ordrene er trigget av prosjekter til utlandet og utviklingskonsesjoner, nå forventer vi at myndighetene kommer på plass med ordninger og rammevilkår for å tilrettelegge for økte muligheter for slike anlegg også i Norge fremover.

Byggingen starter opp umiddelbart

Det kommer til å bli hektisk byggevirksomhet på anleggsområdet til Bluegreen de neste årene. Planen er at de tre globene skal bygges mer eller mindre samtidig.

– Vi er allerede godt i gang med planleggingen. Det er en stor og spennende utfordring, men vi er klare og godt rustet. Vi har sikret oss et stort anleggsområde med kaifront mot Frierfjorden, store telt, flinke folk, den beste teknologien innen termoplast og ikke minst gode samarbeidspartnere, forklarer Tufte.

– Men vi kommer også til å trenge flere dyktige fagfolk. Vi er allerede i gang med intervjuer, men det er ikke for sent å melde sin interesse. Det er bare å ta kontakt, avslutter han.

Les mer: Rekordmange vil jobbe i Bluegreen

Fra sjøsettingen av FishGLOBE 3,5K høsten 2021. Nå skal vi bygge en FishGLOBE som er 10 ganger så stor.

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35

Relatert innhold