Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 14.02.2024

GICCS-initiativet: Fremmer felles løsninger for karbonfangst i Grenland

Bluegreen er en del av et spennende karbonfangstprosjekt i Grenland kalt Grenland Industrial Carbon Capture and Storage (GICCS). Prosjektet involverer 15 partnere innen industri, teknologi og forskning og har som mål å redusere mer enn én million tonn CO2-utslipp i området.

GICCS, ledet av Powered by Telemark, søker å finne løsninger for å redusere CO2-utslippene ytterligere i tillegg til de allerede pågående prosjektene i Grenland, som inkluderer et CCS-prosjekt ved Heidelberg Materials i Brevik og Yaras planer om CO2-reduksjon gjennom elektrifisering og grønn ammoniakkproduksjon.

Mulig å fange, separere og lagre 1,2 millioner tonn CO2

Magnar Bakke, prosjektleder for GICCS, uttaler: – Vi har funnet ut at det er mulig å fange, separere og lagre ytterligere 1,2 millioner tonn CO2 fra prosessindustribedrifter i Grenland.

Fire store industribedrifter, inkludert INEOS O&P og INEOS Inovyn på Rafnes, Eramet på Herøya og Heidelberg Materials i Brevik, er med i prosjektet sammen med SINTEF, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og flere leverandørselskaper, deriblant Bluegreen. Prosjektet har undersøkt muligheter for felles løsninger for å fange CO2-utslipp fra disse industribedriftene.

Les mer: Sjøledninger til karbonfangstanlegg

Felles løsninger reduserer kostnadene

Finansiert av Gassnova gjennom Climit-programmet og bedriftene selv, har prosjektet identifisert høye kostnader som en av de viktigste utfordringene for bredere implementering av CO2-fangst (CC) fra landbaserte industrier.

GICCS har foreslått et konsept der separate absorbere installeres på hver fabrikklokasjon, mens en felles desorberkolonne (stripper) plasseres på et sentralt sted, fortrinnsvis der det er tilgjengelig overskuddsvarme. I Grenland anses Herøya Industripark som den ideelle plasseringen for dette formålet.

Rørledning i HDPE under Frierfjorden for transport av CO2-rik amin

For å transportere den CO2-rike aminen mellom absorberne og desorberen, kreves rørledninger under Frierfjorden. Bluegreen har, sammen med Pipelife og SINTEF, sett på løsningsforslag for disse rørledningene.

– Det er begrenset data om bruken av HDPE-rørledninger for transport av aminer, så dette må det gjøres videre forskning på, sier Elg Ragnar Thunes, partner i Bluegreen og en av bidragsyterne i dette prosjektet.

– Men foreløpige forsøk tyder på at det vil fungere fint ved temperaturer på 40 grader Celsius. PE-rør er et kostnadseffektivt materiale med høy styrke og motstandsdyktighet mot korrosjon, og det kan gjenvinnes etter bruk.

Prosjektet har foreslått denne ruten for de to ca 3 km lange rørledningene mellom INEOS Rafnes på vestsiden av Frierfjorden og Herøya Industripark på østsiden.

Prosjektet har vist at felles løsning er mulig, nå ligger ballen hos bedriftene

GICCS-prosjektet har vist at felles løsninger er mulig og har stimulert bedriftene til å vurdere investeringer i CO2-fangstanlegg. Skjepede miljøkrav og økende CO2-avgifter vil sannsynligvis øke behovet for CO2-fangst og gjøre det mer attraktivt for industrien å investere i slike anlegg i fremtiden.

– Målet i GICCS var å se muligheter for å utvikle fellesløsninger for fangst av CO2 fra industrien. Nå har bedriftene fått oversikt og utfordringene på bordet, avslutter Bakke.

Elg Ragnar Thunes

Partner / HMSK- og HR-leder

Email E-post

Phone 40 40 82 93

Relatert innhold