Bluegreen
EN
BLUEGREEN GROUP | 13.12.2021

2021 // Fra tre til 30 ansatte første driftsår

Vårt første driftsår går mot slutten. Gründer og daglig leder Nils-Johan Tufte kan se tilbake på et spennende år, som overgikk forventningene på alle måter.

– For ett år siden stod vi ved startstreken. Vi følte oss i god form, og hadde planene klare. Men traseen var ukjent. Ville vi klare å komme oss over målstreken, og det på en god rundetid?, forteller Nils. – Det er utrolig deilig å sitte her nå, ett år senere, og kjenne at “Yes! Vi klarte det”! Ikke bare har vi lykkes, men vi har tall som er betydelig bedre enn vi våget å håpe på og en fantastisk markedsposisjon inn i det nye året. 

Vår første ordre kom i januar: En PE-kum til Dykkerteknikk. Så kom FishGlobe, vår første store kontrakt. Deretter fiskelab’en på Campus Ås. Vi ble involvert i karbonfangst sammen med Ocean Geoloop. Så signerte vi Tjuin-prosjektet for SalMar og en rammeavtale med Sterner, med påfølgende Sande Settefisk-prosjekt. Parallelt med dette har verkstedet levert mange solide “småprosjekter” som har blitt en betydelig del av vår omsetning. 

– Jeg kjenner på en enorm takknemlighet overfor kunder og samarbeidspartnere, sier Nils ydmyk. – De har hatt troa på oss, og gitt oss jobb, gode betalingsbetingelser og etter hvert kredittrammer. Sammen med godt gjennomførte prosjekter har dette gjort det mulig å finansiere hele veksten over driften, ikke minst innkjøp av en stor og viktig utstyrsportefølje. Det har vært veldig krevende, men jeg er stolt av at vi har klart det.

Foruten gode kunder og samarbeidspartnere, har vi måtte jobbe veldig smart. Nils legger ikke skjul på at han har noen dyrekjøpte erfaringer med i sekken, og trekker frem følgende som nøkler til årets suksess:

  1. Vi satt tydelige mål og har fulgt disse tett gjennom hele året. Økonomi, cashflow, ordrereserve osv. Her har samarbeidet med BDO vært avgjørende. 

  2. Vi har vært gode på risikovurdering. Vi har turt å si nei til mange jobber, og brukt tid på å velge de riktige prosjektene, i tråd med vår strategi

  3. Vi har vært gode på logistikk og timing. Vi har hele veien tatt toppene med innleid utstyr og personell, og så skalert når timingen var rett.

  4. Vi har hatt ekstrem fokus på kostnadskontroll! 

  5. Vi har tatt risiko - men kalkulert risiko. Uten risiko får man ikke vekst, men det gjelder å gjøre grundige vurderinger, ha kontroll på så mange som mulig av de ukjente i ligningen og være «tett på».

  6. Vi har orden i sysakene - og bevis på det. Vi har fått Sentral Godkjenning, Startbank og blitt en Godkjent Fagopplæringsbedrift. I januar tar vi inn vår andre lærling i Plastmekanikerfaget.

  7. Sist men ikke minst, vi har investert i merkevarebygging og synlighet, og løpende «fortalt historien» og demonstrert entusiasmen vi har for faget vårt. Dette er noe mange gründere glemmer, spesielt innenfor tekniske fag, men som gjør en stor forskjell. Vi inngikk et samarbeid med R8 Edge i januar, og de har hjulpet oss hele veien. Først med merkevareplattform - å definere hvem vi er og hva vi står for, våre kjerneverdier. Deretter en flott nettside, en profesjonell powerpoint og jevn synlighet i bransjen. Nettsiden vår er alltid oppdatert med nye aktueltsaker og kundecaser, vi sender ut nyhetsbrev hver måned og har aktive profiler på LinkedIn og Facebook. Det gjør at vi står ut i bransjen, og blir lagt merke til.

Nils har planene for 2022 klare:

– Lukkede oppdrettsanlegg kommer til å prege 2022. 14. januar avsluttes høringsrunden på et nytt regime innen miljøteknologikonsesjoner. Da kommer lukket oppdrett til å skyte fart, og vi er ekstremt godt posisjonert for dette med vår internasjonale spisskompetanse og unike IPR i produktet Marine Donut

Karbonfangst og -lagring (CCS/CCU) er et annet fokusområde for det kommende året. Vi har allerede levert kritisk infrastruktur, et pilotanlegg til Ocean Geoloop utenfor Norske Skog i Skogn og dette samarbeidet videreutvikles. Videre er vi engasjert av Aker Solutions til å levere spesialdeler i termoplast til CCS-anlegget som bygges på Norcem i Brevik – det såkalte Langskip-prosjektet

– Grenland har som mål å bli verdens første karbonnøytrale industriregion, forteller Nils. – Industribedrifter og leverandører i regionen samarbeider om å nå dette hårete målet, og det er naturlig at vi også er med i prosjektet Grenland Industrial CO2 Capture and Storage.

Men vårt aller viktigste fortrinn er folka: 

– Vi gikk inn i 2021 med 3 ansatte. Nå er tallet 30, og ytterligere 5 nyansatte starter i januar. Jeg er utrolig stolt av det vi har fått til, sammen, sier Nils. – Vi har de flinkeste folka i bransjen på sveising av termoplast, og de mest fleksible. Dette er et lag som står på, som hiver seg rundt. Vi fikk nettopp en telefon fra en  fiskeoppdretter nordpå. De hadde fire oppdrettskar som ikke var egnet til å fylles med fisk, og trengte hjelp til å installere ny PE liner i karene NÅ. Da har vi folk som stiller opp, selv om det er rett oppunder jul. 

Vi takker for tilliten og samarbeidet i 2021. Og med det ønsker vi alle våre kunder, samarbeidspartnere, følgere og venner en riktig god jul!

Nils-Johan Tufte

Partner / CEO

Email E-post

Phone 48 30 48 35